Friday, 31 July 2009

Kenyataan Media Speaker V. Sivakumar

KENYATAAN MEDIA OLEH YB TUAN V.SIVAKUMAR
MENGENAI LAPORAN JAWATANKUASA HAK DAN KEBEBASAN,
DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK.
(DALAM PERKARA DATO R.GANESAN : DEFENDAN)


(1) Soalan pertama yang bersemuka dengan Jawatankuasa adalah untuk menentukannya.Bolehkah Jawatankuasa bersidang selepas Persidangan Dewan pada 7hb Mei 2009?

(2) Soalan kedua adalah samada prosiding boleh melantik seorang Yang DiPertua baru sebelum sesi dibuka rtasmi oleh DYMM Raja Muda?

(3) Soalan ketiga adalah samada Tuan Yang DiPertua bertindak betul dengan mengarahkan mereka yang telah digantung oleh Dewan pada 3.3.2009 dan ketiga-tiga mereka yang telah meletak jawatan, untuk meninggalkan Dewan? Mereka yang tersebut adalah seperti berikut :

(i) YB Dato’ Seri Dr Zambry bin Abd Kadir
(ii) YB Encik Zainol Fadzi bin Haji Paharuddin
(iii) YB Dato’ Ramly bin Zahari
(iv) YB Dato’Hamidah binti Osman
(v) YB Dato’ Saarani bin Mohamad
(vi) YB Encik Mohammad Zahir bin Abdul Khalid
(vii) YB Dato’ Dr Mah Hang Soon
(viii) YB Jamaluddin bin Mohd Radzi
(ix) YB Mohd Osman bin Mohd Jailu

(4) Hee Yit Foong

(5) Dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, Jawatankuasa telah mendapat faedah nasihat dan pendapat bertulis Encik Thomas, Peguambela dean Peguamcara. Semasa penyampaian lisan kepada Jawatankuasa, Encik Thomas menjelaskan bahawa:

(a) Tiada hal boleh dijalankan sehingga persidangan telah “dibuka’ oleh DYMM Sultan atau Raja Muda.

(b) Sebarang resolusi kononnya untuk menyingkir Yang DiPertua sebelum pembukaan rasmi Dewan adalah salah di sisi undang-undang, batal dan taksah. Oleh itu, penyingkiran Sivakumar dan perlantikan Ganesan adalah tidak sah.

(c) Tiada resolusi boleh dibentang atau diluluskan sebelum persidangan bermula.Ini merangkumi bahawa sebarang resolusi untuk menyingkir dan melantik seorang Yang DiPertua baru atau resolusi lain untuk menukar keahlian Jawatankuasa “Select” adalah tidak sah di sisi undang-undang.

(6) Encik Thomas juga menjelaskan bahawa Perintah Tetap kita membenarkan Dewan merujuk kepada amalan negara Komonwel yang lain(S.O.90)

(7) Dalam Amalan Parlimen British seperti yang dihuraikan di Erskine May, sekliranya Dewan ingin menukar Yang DiPertua, maka Yang DiPertua yang bertugas (kecuali beliau meninggal dunia) mesti mempengerusi dan memanggil persidangan untuk mula. Selepas tatacara ini dipatuhi, Dewan boleh terus membentangkan usul untuk menjalankan hal yang mereka hendaki. Sekiranya Dewan telah melantik seorang Yang DiPertua baru, ini tidak bermakna Yang DiPertua baru boleh mengambil alih serta merta.

(8) Encik Thomas telah mengemukakan dua pendapat bertulis kepada Jawatankuasa sebagai eksibit. Yang pertama bertarikh 1.3.2009 adalah berkenaan kesahan persidangan pada 3.3.2009 dan yang kedua bertarikh 18.5.2009 adalah menimbangkan samada Ganesan telah dilantik secara sah sebagai Yang DiPertua.Encik Thomas memaklumkan kepada Jawatankuasa bahawa kedua-dua pendapat telah dipos di internet, maka adalah pada setiap masa daalam pengetahuan orang ramai.

(9) Ketika diminta untuk mengulas berkenaan keesahan persidangan yang diadakan di bawah pokok pada 3.3.2009, Encik Thomas telah menjelaskan baahawa tempat persidangan adalah perlu memandangkan keadaan pada masa itu. Ia adalah suatu keperluan yang mengikut keadaan kerana Dewan Undangan telah dikuncikan dan dikepungkan.Kemasukan juga dilarang.Beliau memberi contoh Dewan Rakyat British semasa perang Dunia Kedua yang telah bersidang di tempat lain semasa bom yang dilepaskan Hitler merosakan Parlimen.Beliau juga memberi 2 contog Dewan Undangan Negheri Pulau Pinang yang bersidang di Universiti Sains Malaysia antara tahun 1999 dan 2008 ketika bangunan Dewan sedang menjalani pengubahsuaian.Suatu contoh yang lebih purba ialah Dewan Undangan Perancis pada tahun 1789 diadakan digelanggang tennis setelah ahli-ahli dilarang masuk ke dalam bangunan Dewan.

(10) Pandangan Encik Thomas bahawa persidangan di bawah pokok adalah sah dan oleh itu penggantungan Zambry dan 6 yang lain masih berkesan kerana mesyuarat di bawah pokok menerima pakai keputusan Jawatankuasa.

KEPUTUSAN JAWATANKUASA

(11) 1. Jawatankuasa tiada keraguan menerima keterangan Encik Thomas. Oleh yang demikian, kami memutus bahawa Jawatanjuasa ini adalah sah di sisi undang-undang berbanding dengan yang lauin yang telah dilantiuk selepas persidangan pada 7.5.2009. Kami juga berpandangan tegas dan memerintahkan sedemikian bahawa persidangan pada 7.5.2009 adalah taksah dan tidak mengikut perlembagaan kerana ianya tidak dipengerusi oleh Yang DiPewrtua yang sah, Encik V.Sivakumar.Betapa mustahaknya perintah kami di sini sehingga kami melampirkan di sini otoriti daripada buku Coke’s Institutes yang menyatakan bahawa “the house of Commons cannot sit without him …” (Dewan tidak dapat bersidang tanpa beliau …”), sepertimana yang dicetak semula pada mukasurat 528 buku Tudor Constitutional Documents A.D. 1485 – 1603 oleh James R.Tanner, Cambridge at the University Press 1948.

(12) (2) Kami selanjutnya memutuskan bahawa per4cubaan untuk melantik seorang Yang DiPertua baru sebelum Ucapan DiRaja adalah salah di sisi undang-undang dan perlantikan Defendan Ganesan adalah tidak mematuhi Perlembagaan , batal dan taksah.

(13) (3) Berkenaan hak Yang DiPertua untuk mengecualikan 10 orang tersebut, ini adalah betul dan sah kerana persidangan pada 3.3.2009 yang menggantung dan mengecualikan mereka adalah sah dan tidak diketepikan. Jawatankuas selanjutnya mengatakan bahawa walaupun Mahkamah Persekutuan telah dijemput oleh Zambry untuk memerintahkan keesahan persidangan pada 3.3.2009 tetapi telah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Oleh itu, isu keesahan persidangan Dewan tersebut tidak lagi timbul hari ini.

(14) (4) Walaupun Suruhanjaya Pilihan Raya telah gagal mengadakan pilihanraya bagi kerusi kawasan Changkat Jering, Behrang dab Jelapang, namun perletakan jawatan mereka telahpun diterima oleh Yang DiPertua dan keputusan beliau adalah muktamad. Bahawa keengganan Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengadakan pilihanraya kecil adalah asing dan berlainan dan tidak menjejas kuasa Yang DiPertua dalam Dewan yangh membenarkan beliau mengeluarkan perintah kecuali hanya oleh suatu cabaran melalui usul substantif. Tiada usul sedemiklian untuk mencabar perintah Yang DiPertua telah dibuat pada, sebelum atau selepas 7.5.2009. Maka, dalam pandangan Yang DiPertua , ketiga-tiga kerusi adalah kosong.

(5) Kami juga menerima keterangan YB Dato’ Ngeh Koo Ham bahawa Defendan telah memanggil polis bagi tujuan menyingkir Yang DiPertua secara paksaan. Keterangan ini juga mengesahkan bahawa apa yang dikatakan oleh Defendan, R. Ganesan semasa dalam prosiding di hadapan Mahkamah Tinggi Ipoh dan melalui media, dengan itu mengakui bertanggungjawab memohon bantuan polis.

(6) Selepas pertimbangan sewajarnya, kami memutuskan bahawa Defendan didapati salah menghina Dewan. Kami akan melaporkan kepada Dewan bahawa Defendan harus dengan serta merta tidak laagi menjawat diri sebagai Yang DiPertua. Beliau tidak dibenarkan masuk ke dalam bangunan Dewan, samada Dewan bersidang atau tidak.

(7) Kami tidak b oleh menganggap tidakan Ganesan secara ringan.Tiada persidangan di dunia ini, termasuk kami, yang boleh mempertahankan kelakuan sebegini.Kucar-kacirlah mesyuarat di seluruh neghara, samada mesyuarat syarikat tersenarai aatas Bursa, Kesatuan Pekerja, Lembaga Sekolah, persatuan Ibubapa dan Guru-Gurau atau NGO yang lain, sekiranya kegunaan paksaan untuk menyingkir seseorang Pengerusi digalakkan. Maka, kepentingan penyiasatan yang dijalankan ini bukan setakat untuk mengembalikan maruah Dewan, namun juga untuk mempertahankan tatacara yang betul bagi mengadakan mesyuarat.Kegagalan mengutuk tindakan Defendan dengan menggunakan keganasan bagi mencapai matlamat beliau hanya akan menggalakkan orang lain untuk membuat perkara yang sama ketika didalam mesyuarat organisasi, persatuan dan badan-badan lain.Ketidakpatuhan undang-undang, peraturan dan kaedah yang betul sebegini hanya akan menggalakkan anarki.

(8) Setelah peninjauan keterukan dan ketegasan kesalahan-kesalah Defendan, kami melaksanakan hukuman-hukuman tersebut :


Bertarikh pada 30 haribulan Julai, 2009.


YB V.Sivakumar
Yang DiPertua Dewan Undangan Negeri Perak.

No comments:

Post a Comment