Monday, 31 August 2009

MODIFIED SAGA BLM MOUNTAIN BLUE.

mula2 letak lip spoiler..
frontkit modulo
sideskirt chargespeed

rearkit modulo

NIZAR! Sidang DUN Perak tetap diadakan Rabu ini

PETALING JAYA: Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Perak akan tetap diadakan Rabu ini walaupun disifatkan sebagai tidak sah oleh Speaker diiktiraf Barisan Nasional (BN), kata bekas Menteri Besar, Datuk Seri Ir. Mohammad Nizar Jamaluddin.

"Sidang DUN Perak akan diadakan seperti yang telah ditetapkan dan sebagaimana notis yang telah dikeluarkan sebelum ini," kata beliau ketika dihubungi sebentar tadi.

Jelas Nizar, sidang DUN akan tetap diteruskan sebagimana telah dimaklumkan oleh V. Sivakumar "selaku Speaker yang sah" dalam notisnya.

"Sivakumar merupakan Speaker yang sah. (Datuk) Ganesan bukan Speaker," kata beliau yang juga Ahli Parlimen Bukit Gantang dan ADUN Pasir Panjang.

Oleh itu kata Nizar, Ganesan tidak boleh menghalang mana-mana ADUN daripada menghadiri sidang kali ini.

Ketika ditanya kemungkinan akan ada usaha menghalang sidang yang dimaksudkan itu sebagaimana pernah disaksikan 3 Mac lalu, Nizar memberitahu, usaha sedang diambil oleh Sivakumar untuk mengelakkan suasana sedemikian.

"YB Sivakumar sudah memohon kepada mahkamah agar dikeluarkan satu perintah bagi menghalang mana-mana pihak eksekutif daripada mengadakan halangan," katanya.

Permohonan itu telah dibuat baru-baru ini dan diharap keputusan akan diperoleh Selasa ini, katanya lagi.

Semalam, Datuk R. Ganesan, Speaker yang diiktitaf Barisan Nasional (BN) berkata, semua Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Perak tidak perlu menghadiri persidangan dewan yang dipanggil pada Rabu ini kerana arahan yang dikeluarkan adalah daripada sumber tidak sah.

Ganesan menegaskan, tindakan Sivakumar yang juga ADUN Tronoh memanggil sidang itu adalah pelik kerana beliau bukan lagi Speaker.

Menurut Nizar, notis untuk mengadakan sidang DUN perlu dikeluarkan 14 hari sebelum persidangan dan ia "telah diterima lebih awal daripada itu."

Pada Mei lalu, Sivakumar mengeluarkan notis sidang DUN tergempar 11 hari lebih awal sebagaimana sah diperuntukkan undang-undang, Perintah Tetap Dewan Negeri (PT)8(1).

Bagaimanapun ia dihalang dan terpaksa mengadakan sidang di bawah pokok berhampiran DUN.

sumber-
http://www.mstar.com.my/berita/cerita.asp?file=/2009/8/30/mstar_berita/20090830153337&sec=mstar_berita

Sunday, 30 August 2009

JANGGUT!

Dalil al Qur’an

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmat) Allah (dan kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak mengingati Allah". [al Ahzab:21]

"Maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". [Ibrohim:36]

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." [al-Hasyr:7]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." [al Ahzab:35]

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." [an Nisaa:59]

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditipa cubaan atau ditimpa azab yang pedih [An-Nur:63]

"Harun menjawab : Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku". [Thaha, 20:94]

Dalil Hadith

Abdullah bin Umar berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Janganlah kamu menyerupai orang-orang Musyrikin, peliharalah jenggot kamu dan tipiskanlah kumis kamu". [Bukhari, Muslim dan al Baihaqi]

Dari Abdullah bin Umar berkata : Pernah disebut kepada Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam seorang Majusi maka beliau bersabda :

"Dari Ibn Umar Radiyallahu ?anhu berkata : Kami diperintah supaya memelihara jenggot". [Muslim]

Dari Abi Hurairah : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Cukurlah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu". [Muslim]

Dari Abi Hurairah berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Peliharalah jenggot kamu dan cukurlah kumis kamu, janganlah kamu meniru (menyerupai) Yahudi dan Nasrani". [Ahmad]

Bersabda Rasulullah saw,

"Tipiskanlah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu. Di riwayat yang lain pula : Potonglah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu". [Bukhari]

Dari Abi Imamah : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Potonglah kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu, tinggalkan (jangan meniru) Ahl al-Kitab". [Ahmad dan at Tabrani]

Dari Aisyah berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Sepuluh perkara dari fitrah (dari sunnah nabi-nabi) diantaranya ialah mencukur kumis dan memelihara jenggot". [Ahmad, Muslim, Abu Daud, at Tirmidzi, an Nasaii dan Ibn Majah.]

Bersabda Rasulullah saw,

"Janganlah kamu meniru (menyerupai) orang-orang Majusi (penyembah berhala) karena mereka itu memotong (mencukur) jenggot mereka dan memanjangkan (memelihara) kumis mereka". [Muslim]

Dari Ibn Umar Radiyallahu ?anhu berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Barangsiapa yang menyerupai satu satu kaum, maka ia telah menjadi golongan mereka". HR Ahmad, Abu Daud dan at Tabrani. "Dari Abi Hurairah Radiyallahu ?anhu: Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam : Bahwasanya ahli syirik memelihara kumisnya dan memotong jenggotnya, maka janganlah meniru mereka, peliharalah jenggot kamu dan potonglah kumis kamu". [Bazzar]

Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Di antara fitrah dalam Islam ialah memotong kumis dan memelihara jenggot, bahwasanya orang-orang Majusi memelihara kumis mereka dan memotong jenggot mereka, maka janganlah kamu menyerupai mereka, hendaklah kamu potong kumis kamu dan peliharalah jenggot kamu". [Ibn Habban]

Dari Ibn Abbas berkata : Bersabda Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam :

"Janganlah kamu meniru (menyerupai) Ajam (orang asing dan kafir), maka peliharalah jenggot kamu". [Bazzar]

Dalil Athar Sahabat

Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata :

"Aku mewangikan Nabi Shalallahu ?alaihi wassalam dengan sebaik-baik wangi-wangian pada rambut dan jenggotnya". [Muttafaq ?alaihi].

"Berkata Anas bin Malik :

"Jenggot Nabi Shalallahu ?alaihi wassalam didapati lebat dari sini ke sini, maka diletakkan kedua tangannya di pipinya". [Ibn Asyakir dalam Tarikhnya]

Dari Jabir berkata :

"Sesungguhnya Rasulullah lebat jenggotnya". [Muslim]

Dari Muamar berkata : Kami bertanya kepada Khabbab, adakah Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam membaca (al-Quran) di waktu Zuhur dan Asar? Beliau berkata : Ya! Kami bertanya, dari mana engkau tahu? Beliau menjawab :

"Dengan bergerak-geraknya jenggot Rasulullah". [Bukhari]

Dari Jabir berkata :

"Kebiasaannya Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam apabila bersikat dimulakan pada rambutnya kemudian pada jenggotnya". [Muslim]

Dari Umar berkata :

"Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam lebat jenggotnya, di riwayat yang lain tebal jenggotnya dan di lain riwayat pula subur jenggotnya". [Tirmidzi]

Dari Anas bin Malik berkata :

"Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu ?alaihi wassalam apabila berwuduk meletakkan tapak tangannya yang berair ke bawah dagunya dan diratakan (air) di jenggotnya. Beliau bersabda : Beginilah aku disuruh oleh Tuhanku". [Abu Daud]

"Terdapat pada jenggot (Nabi Shalallahu ?alaihi wassalam) jenggot yang putih". HR Muslim.

"Tidak kelihatan uban di jenggotnya kecuali sedikit". HR Muslim.

"Rambut yang putih (uban) di kepala dan di jenggot (Nabi Muhammad Shalallahu ?alaihi wassalam) tidak melebihi dua puluh helai". [Bukhari]

Ulama Muktabar

Imam Ahmad bin Hambal rah di dalam kitabnya "Kitabuz Zuhud" meriwayatkan daripada Aqil ibni Mudrik bahawa Allah telah mewahyukan kepada salah seorang daripada Nabinya daripada kalangan ambya bani israel; bahawa beliau hendaklah memberitahu kaumnya jangan memakan makanan musuh-musuhku, dan mereka jangan menyerupai wajah-wajah mereka seumpama musuh-musuhku; jikalau mereka lakukan ini mereka juga akan menjadi musuh-musuhku"

Di dalam kitab Mali Hal, Imam Abu Daud menyatakan,

"Inilah sebabnya mencukur janggut adalah haram menurut semua Imam; Imam Abu Hanifah, Imam Syafie, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya"

Di dalam kitab Durri Mansur,

"Tidak ada sesiapa pun yang pernah membenarkannya, beliau telah bersetuju bahawa terdapat kata sepakat di dalam pengharaman mencukur janggut"

Daripada Kitab pendapat Imam Syafie " Al Ibaabi", Imam Ibn ArRifah berkata bahawa Imam Syafie rah di dalam kitabnya "Kitabul Um" telah menyatakan dalam pembahagiannya bahawa mencukuri janggut adalah haram.

Daripada mazhab Maliki dalam kitab "Kitabul Ib 'Daa",

"Tanpa ragu-ragu lagi keempat-empat Mazhab bersetuju bahawa janggut hendaklah dipanjangkan, dan bahawasanya pencukuran terhadapnya adalah haram"

Di dalam kitab Mazhab Hambali " Sharhul Muntahaa" dan " Sharhul Manzumatul adab" dinyatakan bahawa

" Pendapat yang paling diterima bahawa ianya adalah haram untuk mencukur janggut"

Imam Muhammad Ibn Hazam telah memetik pendapat ijmak para ulamak bahawa mengerat misai dan memanjangkan janggut adalah fardhu.

Di dalam kitab "Tamheed" yang merupakan ulasan bagi "Muwataa" di sebut,

"Bahawa mencukuri janggut adalah haram, hanya orang yang melakukan ini adalah pondan"

Imam Qurtubi menyatakan,

" pencukuran janggut, mencabut keluar semua rambut janggut itu dan mengerat pendek semuanya tidak dibenarkan"

Di dalam kitab Fathul Bari Jld. 10: 335, terdapat nash yang ditulis:

"Memelihara jenggot adalah kesan peninggalan yang diwariskan oleh (Nabi) Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina as salatu wassalam sebagaimana dia mewariskan (wajibnya) jenggot maka begitu juga (wajibnya) berkhatan".

Di dalam kitab “al Qasim”, Syaikul Islam Ibn Taimiyah telah menyatakan bahawa mencukur janggut adalah haram. Selanjutnya Ibn Taimiyah menyenaraikan kesemua hadis-hadis yang memerintahkan kita menentangi yahudi dan nasrani dari segi bentuk luar, kemudian mengulasinya " Syariat mengkhendaki kita menentangi mereka , dan meniru secara luaran akan menimbulkan cinta dan persahabatan terhadap mereka, sepertimana cinta kerohanian memberi kesan kepada kecenderungan dan kelakuan zahir. Ini adalah perkara-prakara yang telah disaksikan dan dialami"

Ibn Umar ra meriwayatkan bahawa, "Dia yang menyerupai orang-orang kafir dan mati di dalam keadaan itu, dia akan dibangunkan bersama-sama mereka di hari Qiamah"

Saidina Umar ra dan Ibn Abi Lailah ra, yang menjadi Qadhi Madinah telah menolak persaksian orang yang mencabut kesemua rambut janggutnya


Statment Mahadir hina janggut RSAW:-

"Sapa tahu janggut Nabi macammana?Sapa biasa tengok janggut Nabi,ada gambar?Kita tak tau.Ada pulak yg kata janggut mesti sampai ke pusat.Ada yg special sedikit macam tu!(ketawa).Apakah kita nak jadikan ini ukuran ugama Islam kerana kita berjanggut maka kita Islam.Kononnya sunnah Nabi.Kita tak tahu.Kita tak tahu sebenarnya macammana janggut dia(Nabi)(menahan ketawa).Di zaman tu nak cukur pun mudah ke?Dia bukan ada gillet.Zaman Nabi ada gillet ka?Tak dak.Pisau cukur pun tak dak masa tu.Jadi masaalah mana nak cukur masa tu.Lepas tu dia berjalan sana sini naik unta.Bukan nak dapat air banyak(di) padang pasir".Dr Mahadir Mohd 1997.

BARANG MAKANAN YANG TIDAK HALAL!

Untuk Renungan Bersama...

Assalamaualikum Tuan dan Puan

Sekadar memanjangkan maklumat untuk renungan bersama

Babi Sudah Jelas Haramnya .....

Perhatian Kepada Semua Umat Islam

Risalah Ini Diedarkan Oleh Dr. Rasheed Mos, Universiti Malaya Kl,Persatuan Pengguna Malaysia, Majlis Agama Islam Malaysia & Jabatan Kastam Malaysia. Kajian Telah Dibuat Oleh Mahasiswa Utm, UUM, USM,Um, UKM, & CAP.


Senarai Barang Yang Mengandungi Lemak Babi :

1. Minyak Masak Lam Soon (Cap Helang & Buruh )

2.. Ubat Pearl Cream Arche (Thai)

3. Ajinomoto (Thai)

4. Ais Krim Harga Rm1.00 Ke Atas

5. Semua Tauhu Buatan Orang Cina

6.. Sabun Lux & Lotion Badan Buatan Malaysia, USA , & Thai

7. Sabun Fab Berbuku

8. Lobak Jeruk

9. Mee & Kueteow Basah (Buatan Cina)

10. Krim Muka Hazeline Snow

Senarai Barang Yg Mengandungi Kulit Babi, Uri & Binatang Yang Tidak Halal:

1. Semua Jenis Serbuk Mee Segera Terutama Maggi

2. Pucuk, Kulit Popia, Fish Cake & Bebola Ikan Buatan Orang Cina

3. Daging Burger Import

4. Sardin, Kari Ayam Dlm Tin & Yong Taufu Buatan Orang Cina
5. Kasut Bola Jenis 'Gold Cup'
6. Berus Gigi Jenis 'Reach'
7. Mee Kering (Sanggol)
8. Semua Sabun Mandi Yang Diimport
9. Ajinomoto Kecuali Keluaran Kilang Lot 5710 Jalan Kuchai Lama Kl
10. Semua Jenis Shampoo Kecuali Keluaran Orang Islam

11. Have Pearl Cream

12. Ramuan Kentucky Fried Chicken & Mc Donald

13. Ubat Kurap Buatan Org Cina

14. Beehon Segera Siam

15.Mee Rebus Tulang & Kiub Perasa Ayam

16. Sabun Mandi Yang Berminyak


Senarai Barang Yang Mengandungi Gelatin Lemak Babi Dan Binatang Tidak Halal:

1. Bosset Wine Gum
2. Dairy Milk Coklat
3. Coklat Cadbury/ Chewing Gum
4. Sugus Strawberry
5. Passer Doily Mixture
6. Trebo Mint Chewing Gum/ Peppermint
7. Scothes Vikmin
8. Share Extra Atrenght
9. Black Current Jelly
10. Royal Gulaman & Decart Oranges
11.. Valvis Gelatin
12. Sarung Kapsul Ubat
13. Ais Krim Dalam Bekas Plastik
14. Gula-Gula Fruities
15. Cake Mets Vilber Punch
16.. Coklat Cake
17. Tepung Kastard Lady's Choice
18. Semua Jenis Jelly
19. Semua Jenis Gincu Bibir
20. Keseluruhan Jenis Sheisedo
21. Lady's Choice Jelly

Senarai Barang Yang Mengandungi Alkohol Unsur-Unsurnya

1. Barangan Avon Keseluruhannya

2. Pewangi Ketiak Terutama Jenama Vitalis & Concord

3. Minyak Rambut Brylcream (Hijau)

4. Racun Serangga Jenis Spray Seperti Sheltox, Baygon & Mortin

5. Seluruh Ubat Batuk Jenis Sirap

6. Keseluruhan Ball Pen Dakwat Kering

7. Tonik Bayi Grape Water, Tonik Waterberry Compound


Kami Dalam Keresahan Memohon Ampun Dan Maaf Terlewat Memberutahu Perkara Di Atas. Pastikan Pakaian Anda Tidak Terkena Bahan-Bahan Diatas Terutama Pakaian Sembahyang. Tolong Cetak Dan Edarkan Risalah Ini Kpd Semua Saudara Islam Kita.Confirm - Pringles Potato Chips - Tidak Halal !!

ISU KUIL!

Memandangkan persoalan kuil Seksyen 19 yang ingin dipindahkan telah menjadi isu Nasional, saya sertakan di sini peta-peta yang menunjukkan kedudukan lokasi-lokasi yang relevan berhubung persoalan ini. Oleh yang demikian, tuan-tuan boleh menilai sendiri samada tapak cadangan di Seksyen 23 adalah wajar atau sebaliknya.

[PETA 1 - Seksyen 19,20,22 dan 23]

Peta pertama menunjukkan kedudukan Seksyen 19, 20, 22 dan 23 serta kedudukan kuil di Seksyen 19, tapak cadangankan asal oleh BN di Seksyen 22 dan tapak yang dicadangkan di Seksyen 23. Harap diberi perhatian bahawa Seksyen 22 merupakan kawasan Industri berat (berwarna gelap) tanpa adanya rumah berhampiran sepertimana peta yang kedua. Dakwaan Seksyen 22 adalah kawasan majoriti masyarakat India adalah dakwaan palsu.

[PETA 2 - Seksyen 22]

Peta ketiga menunjukkan ‘close-up’ Seksyen 19 dan bagaimana Kuil berkenaan dikelilingi rumah. Jarak di antara rumah terdekat dan Kuil adalah lebih kurang 20 kaki iaitu selebar jalan.

[PETA 3 - Seksyen 19]


View Larger Map
Peta keempat adalah ‘close-up’ lokasi di Seksyen 23. Harap diberi perhatian bahawa kedudukan yang dicadangkan adalah dipinggir kawasan Industri Seksyen 23. Jarak rumah terdekat ke Kuil adalah 200 meter atau 600 kaki iaitu 30 kali lebih jauh dari di Seksyen 19. Begitu juga dengan jarak dari tapak cadangan kuil ke surau. Di antara rumah dan kuil terdapat dewan orang ramai dan taman permainan kanak-kanak. Di antara Surau dan kuil adalah rumah pencawang TNB dan taman permainan kanak-kanak yang sama.

[PETA 4 - Seksyen 23]


View Larger Map
Mungkin bagi orang-orang tertentu tiada bezanya di antara Seksyen 19 dan 23. Kedua-duanya kawasan majoriti ummat Islam. Namun harap maklum, Kuil Seksyen 19 dipindahkan BUKAN kerana Seksyen 19 merupakan kawasan majoriti ummat Islam. Ia dipindahkan kerana Kuil tersebut berada di depan rumah orang (20 kaki). Kawasan itu juga tidak mempunyai tempat parkir kereta dan ini menyebabkan kesesakan berlaku apabila pihak Kuil mengadakan upacara mereka.

Terdapat juga segelintir golongan yang bagaikan tidak sanggup ‘melihat’ kuil dan tok kong. Walau jauh macam mana sekalipun, sekiranya mereka buka jendela rumah dan dapat melihat ‘bumbung kuil atau tok kong’, mereka menjadi bagaikan dirasuk. Adakah wajar sikap ‘ekstrimis’ yang seperti ini disebuah negara yang diwarnai dengan kepelbagaian kaum dan agama?

WaLlahu ‘Alam
KHALID SAMAD

Saturday, 29 August 2009

PKR Kutuk Tindakan Kumpulan Menghina Agama Hindu

-–28 Ogos 2009—Parti Keadilan Rakyat mengutuk sekeras-kerasnya tindakan sekumpulan 50 orang yang kononnya mewakili penduduk Seksyen 23 di Shah Alam yang telah mengarak dan bertindak menghina kepala seekor lembu dalam memprotes isu penempatan semula sebuah kuil Hindu.

Tindakan mereka ini dengan jelas bertujuan untuk mengaibkan dan menimbulkan kemarahan penganut Hindu yang menganggap lembu sebagai binatang yang suci.

Keadilan menegaskan bahawa tiada anggota dari Parti Keadilan Rakyat yang terlibat mahupun dibenarkan untuk menyertai protes seperti ini.
Agama Islam tidak pernah mengajar penganut Islam untuk mencemuh mahupun menghina agama atau kepercayaan orang lain malah telah melarang sekali orang-orang Islam berbuat sedemikian.

Keadilan juga percaya bahawa tindakan ini berupa satu cubaan untuk mewujudkan kemarahan dan kebencian di antara orang-orang Islam dan Hindu sekaligus mencetuskan perbalahan kaum dan agama dan suasana yang tegang di Selangor lantas memberi peluang untuk UMNO untuk merampas balik Selangor sebagaimana yang dilaung-laungkan kononnya atas nama bangsa dan agama.

Keadilan menyeru pihak berkuasa mengambil tindakan yang tegas untuk menjaga keamanan dan keharmonian dan tidak memandang remeh terhadap perbuatan yang jelasnya salah disisi undnag-undang dan berbentuk provokasi dan menggugat ketenteraman awam dan hubungan antara kaum/agama.

Keadilan juga kesal kerana pihak polis Selangor gagal menghalang kejadian ini dari berlaku dan sebaliknya Ketua Polis Selangor menyatakan bahawa tindakan boleh diambil hanya sekiranya terdapat laporan polis. Ini jelas menunjukkan sikap sambil lewa pihak polis seolah-olah membenarkan atau mengalakkan perkara sebegini.

Keadilan meminta semua pihak yang berkenaan untuk bertenang dan berwaspada supaya tidak terperangkap dengan reaksi yang boleh diambil kesempatan oleh pihak UMNO yang berusaha untuk menjatuhkan Kerajaan Negeri Selangor dengan mencetuskan insiden-insiden berunsur perkauman dan agama.

Latheefa Koya
Ketua Penerangan
Parti Keadilan Rakyat

Wednesday, 26 August 2009

MALAYSIA HAMPIR BERPERANG!

Artikel Oleh Nobody

1. Tersiarnya maklumat ini mungkin mengundang konflik.

2. Maklumat yang anda bakal baca seterusnya akan mengesahkan kepercayaan anda.

3. Sekitar beberapa tahun lepas, saya menikmati makan tengahari bersama dengan seorang pegawai paling kanan berpangkat jeneral dalam angkatan tentera (Nama tidak dapat disiarkan kerana saya bimbang maklumat ini boleh disalahgunakan, ketiadaan nama membolehkan sebarang konflik dinyahkan atas alasan ketiadaan kredibiliti).

4. Kesempatan ini saya ambil untuk bertanya satu soalan cepumas yang bermain dalam benak minda saya sejak sekian lama, soalannya cukup mudah, iaitu : BILA PALING HAMPIR NEGARA TERLIBAT DALAM PEPERANGAN?

5. Beliau terdiam, dan kemudian bertanya kepada beberapa orang awam lain yang duduk semeja

dengan satu soalan yang mudah iaitu Anda Kampung Mana?...ada yang cakap dari Johor, Melaka, Kelantan dan tiba lah giliran saya, saya jawab :"Saya berasal dari......tetapi taat setia saya adalah Malaysia".

6. Beliau yang yakin dengan jawapan saya kemudian meneruskan percakapan tetapi seorang pegawai kanan Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM) ketika itu yang duduk semeja dengan kami macam saspen sahaja kerana maklumat ini cukup sensitif.

7. Sebenarnya negara kita hampir diancam bahaya peperangan pada tahun 1988, jawab beliau mudah.

8. Beliau meneruskan percakapan, kita hampir berperang dengan Singapura kerana isu air.

9. Ya, pembaca sekelian sila semak akhbar lama mengenai krisis perjanjian air Malaysia dengan
Singapura pada tahun 1988.

10.Saya bertanya kembali, bagaimana pihak Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tahu keadaan begitu kritikal sampai hampir kepada bahaya peperangan?.

11.Katanya, pihak ATM berjaya memintas sistem komunikasi Singapura melalui mesej-mesej yang dihantar kepada rakyatnya di Malaysia.

12.Mesej itu meminta semua rakyat Singapura pulang dan terdapat keadaan luar biasa di kawasan sempadan pintu masuk Johor Bahru-Singapura ketika itu.

13.Saya bertanya kembali, jika perang, adakah ATM mampu menang memandangkan Singapura sangat kuat dari segi material tenteranya?

14.Beliau jawab, TIDAK...KITA TIDAK MAMPU MEMENANGI PEPERANGAN DENGAN SINGAPURA SEMASA ITU, KITA PASTI HABIS.

15.Jawapan beliau sangat menghampakan saya tetapi kemudian jeneral itu menambah lagi, TETAPI SEKARANG JIKA KEKUATAN ATM TINGGAL 50 PERATUS, KITA MAMPU BANGKIT DAN MENGHANCURKAN MEREKA.

16.Kepada pembaca sekelian, pada tahun 80 dan 90an, negara kita tidak mempunyai senjata ofensif malah pasukan tentera kita yang telah menang perang dengan komunis baru sahaja memasuki arena peperangan konvensional sedangkan Singapura yang sudah menikmati keamanan dan kekuatan ekonomi sejak sekian lama sudah pasti berjaya membangunkan kekuatan tentera mereka bertahun-tahun lamanya.

17.Saya amat sering ditanya jika ATM berpontensi menang dalam peperangan dengan Singapura
malahan saya juga suka membuat tinjauan sendiri mengenai persepsi rakyat Malaysia mengenai
peperangan dengan Singapura.

18.Nampaknya ramai di antara rakyat kita yang tidak yakin ATM akan menang, kalau ada yang yakin pun balik-balik menggunakan hujah yang bangang dan tidak relevan langsung dengan strategi peperangan hari ini.

19.Apa itu hujah bangang??? hujah yang sering digunakan adalah kita lebih ramai bilangannya.

ANALISIS PEPERANGAN DENGAN SINGAPURA, VERSI BARU BUKAN TEORI MERSING LINE

20.Seorang saudara saya yang merupakan anggota tentera Singapura sendiri tidak yakin Singapura akan menang perang panjang dengan Malaysia, peperangan Malaysia dengan Singapura akan jadi satu peperangan yang sangat-sangat singkat, kata saudara saya itu.

21.Bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sendiri pernah mengaku bahawa Singapura boleh bertahan selama 2 bulan sahaja jika berperang dengan Malaysia.

22.Mungkin Lee mahu menipu minda orang Malaysia kerana sejarah moden telah pun membuktikan bahawa negara-negara kecil seperti Israel akan memastikan peperangan dengan seteru mereka berlaku dengan tempoh masa amat singkat seperti Peperangan 6 hari yang berlaku di antara Israel dengan negara-negara Arab pada 196oan dahulu.

23.Sekarang anda pasti ke bahawa Malaysia tidak ancaman, saya sendiri sentiasa melihat Singapura sebagai ancaman yang besar malah percayalah negara itu berpotensi untuk melakukan tindak agresif terhadap kita.

24.Anda kata saya mengarut???...Baiklah, saya sebenarnya dilahirkan di Singapura dan saya
sangat-sangat memahami mentaliti orang Singapura tetapi berita baiknya, saya di pihak anda, saya sejak dari kecil tinggal, bersekolah di Kuala Lumpur dan Johor Bahru dan kini warganegara
Malaysia.

25.Singapura akan berperang hanya satu sebab sahaja iaitu AIR.

26.Hari ini saya masukkan tiga sebab iaitu AIR, TANAH dan sekuriti Singapura sebagai sebuah
negara pulau pelabuhan yang hebat.

27.Mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Seri Dr Mahathir Mohamad seorang yang cukup genius dan melihat ancaman Singapura sebagai sesuatu yang sangat serius, malahan beliau melihat lebih jauh iaitu Singapura sebagai proksi Zionisme di rantau ini.

28.Kita tahu pada zaman beliau Malaysia mahu memusnahkan Tambak Johor tetapi projek ini terbatal dan ketika itu banyaklah suara-suara sumbang yang menyebutnya projek jambatan itu ada kaitan dengan kronisme atau kaitan dengan pengikut2 Mahathir.

29.Yang mereka tidak tahu adalah, pembinaan jambatan di Johor Bahru itu sebenarnya merupakan kehendak Sultan Johor dan Mahathir diminta membuatnya.

30.Pasal itu apabila Perdana Menteri yang baru iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak mencadangkan pembinaan jambatan ketika di sebelah Changi, Sultan Johor tidak bersetuju.

31.Sultan Johor hanya mahu Tambak Johor di buang dan digantikan dengan sebuah jambatan.

32.Anda hendak tahu mengapa??? Sultan Johor bukan sebarang sultan, beliau tahu bahawa pelabuhan terbaik di selatan sebenarnya adalah pelabuhan Johor dan bukan pelabuhan Keppel di Singapura.

33.Cuba anda lihat geografi, pernahkan anda terfikir mengapa Johor tidak menjadi sebuah
pelabuhan dan mungkin ada yang mempertikaikan pendapat ini, kononnya Selat Tebrau sempit.

34.Saya ingin bertanya, jika Selat Tebrau sempit untuk laluan kapal, pernahkah anda melihat
bertapa sempitnya Terusan Suez dan Terusan Panama?.

35.Tulisan pada baris ini terpaksa dipotong (delete).

36.Saya masih ingat beberapa tahun dahulu ada cadangan untuk memotong genting Segenting Kra di Thailand untuk menjadikannya sebuah terusan.

37.Kosnya sangat mahal tetapi yang penting Singapura sudah beberapa kali mensabotaj projek
tersebut sehingga gagal dan hari ini dengan kekacauan di Thailand, harapan untuk melihat sebuah terusan di Segenting Kra tidak akan ada kesampaian.

38.Hari ini, Singapura dibangunkan dengan kekuatan tentera yang tidak ada tolok bandingnya
dengan mana-mana kuasa di rantau ini.

39.Tun Mahathir percaya, jika tambak Johor itu dicabut, ekonomi Singapura sedikit sebanyak dapat dilemahkan, perairan Selat Tebrau sebenarnya sangat dalam dan kapal-kapal besar mampu belayar di selat itu.

MERSING LINE DIGANTI DENGAN SERANGAN DARI KUANTAN

40.Kemudian datanglah pula Tim Huxley, yang menulis buku Defending Singapore dan sejak dari itu terkeluar pula strategi Mersing Line di mana tentera republik itu mampu melumpuhkan kekuatan ATM dalam masa dua hari sahaja dan akan memasuki Johor sebelum bertahan di satu garisan maya yang dipanggil sebagai Mersing Line.

41.Garisan itu dijadikan kerana tentera Singapura tidak mampu bergerak lebih jauh disebabkan
masalah kekurangan anggota serta bekalan logistik yang agak panjang.

42.Itu yang mereka mahu anda fikir, tidakkah bodoh teori itu apabila Singapura mengenepikan
ancaman TUDM dari Kuantan dan Gong Kedak.

43.Baru-baru ini, seorang sahabat saya, Nasir (kini jurukamera Channel 9 di Seremban) yang hari ini bersara sebagai kapten dari Rejimen Gerak Khas mengenepikan teori Garisan Mersing ini.

44.Katanya, pre emptive strike dengan tentera Singapura mara dari Johor Bahru sehingga ke
sempadan Johor sudah diketahui ramai.

45.Ini yang mereka mahu kita fikir, sama seperti perancang tentera British yang menyangka Jepun akan menyerang dari Selatan Singapura dari laut sebaliknya Jepun telah menyerang dari Kelantan, akibatnya meriam-meriam besar yang diletakkan di kompleks pertahanan Fort Siloso tidak mampu dipakai kerana muncungnya menghala ke laut di sebelah selatan.

46.Sejak dari 80an lagi, ATM sebenarnya telah memikirkan kemungkinan Singapura akan melancarkan serangan dari kawasan Pantai Timur dengan keberangkalian mendarat di kawasan Pahang untuk melumpuhkan Kuantan dahulu.

47.Anda fikir Singapura tidak mampu buat??? Kekurangan anggota?, bagaimana kalau saya katakan hampir 70 peratus rakyat Singapura mampu menembak dengan baik kerana setiap dari mereka pernah menjalani latihan khidmat negara.

48.Singapura tidak mempunyai masalah untuk mengumpulkan tentera dan mampu mengerakkan sekurang-kurangnya 500,000 askar termasuk kerahan tenaga jika keadaan memerlukan, malah 1.2 juta rakyat mereka yang berusia di antara 16 sehingga 18 tahun boleh dilatih untuk tujuan ketenteraan.

49.Dalam tempoh 24 jam, jumlah ini boleh digerakkan melalui kod-kod rahsia yang terpancar pada skrin televisyen mereka atau mesej-mesej pada alat kelui mereka.

50.Logiknya serangan dari kawasan pantai timur ini boleh dilihat melalui perolehan terbaru
mereka dari pembinaan kapal-kapal pengangkut jenis LPD kelas Endurance. Untuk apa sebuah negara kecil seperti Singapura memiliki kapal-kapal pengangkut ini.

51.Mana mungkin kapal-kapal pengangkut ini dibina semata-mata untuk membawa askar menyeberangi Selat Tebrau kerana tugas ini masih boleh dipikul oleh kapal-kapal pengangkut kecil dan dari artikel saya yang lepas, kawasan Johor Selatan sendiri tidak sesuai untuk pendaratan dengan keadaan tanah yang agak lembut serta pantai yang penuh dengan pokok bakau.

KAPASITI KAPAL PENGANGKUT LPD KELAS ENDURANCE

51.Singapura mempunyai empat kapal LPD iaitu RSS Endurance, RSS Resolution, RSS Persistence dan RSS Endeavour.

52.Setiap satu kapal dilengkapi dengan misil pertahanan udara Mistral dan mampu membawa
sekurang-kurang 350 tentera (kapasiti waktu aman) serta 18 buah kereta kebal dan 20 kenderaan.

53.Saya percaya semasa peperangan, kapal-kapal ini mampu membawa sekurang-kurangnya dua batalion tentera dan cukup untuk menawan pengkalan udara TUDM di Kuantan.

54.Armada laut Singapura masih mampu untuk bertindak sendirian tanpa perlindungan
pesawat-pesawat F-16 mereka kerana dilengkapi dengan pelbagai sensor serta peralatan senjata
yang baik.

55.Selain dari itu, perlindungan armada ini diberikan oleh friget-friget halimunan dari Kelas
Delta yang mengambil teknologi muktahir friget La Fayette, Peranchis.

56.Kapal-kapal Delta ini juga amat unik, ia direka untuk menangani ancaman udara dengan

maksimum, saya rasa semasa perancang tentera Singapura memilih friget ini, mereka meletakkan ancaman dari kapal-kapal TLDM pada tempat kedua.

57.Kedudukan pengkalan laut Singapura di sebelah pantai Changi membolehkan jangkauan mereka dibuat sehingga ke Kuantan dan bukan di sebelah Selat Melaka yang lebih sempit oleh perairan Indonesia dan Malaysia.

58.Tak percaya? Cuba lah lihat peta...perhatikan kedudukan Lumut, Changi dan Kuantan.

###


http://militaryofmalaysia.blogspot.com/2009/07/top-secret-malaysia-hampir-berperang.html

WAJIB BACA..BERTINDAK SEGERA!

Penting dan Wajib Baca - Dari MSK

Pada 15 Februari 2009, Raja Petra menulis tentang serangan BN terhadap Perak, Kedah dan Selangor.Lima ADUN Pakatan Rakyat diKedah telah pun berjumpa dengan pemimpin tinggi Umno dan berjanji akan melompat keluar Pakatan Rakyat sebaik saja Barisan Nasional mempunyai jumlah yang cukup untuk mengambil alih kerajaan di Kedah.RM 100 juta telah diperuntukkan untuk ‘Projek Tawan Kedah” ini dan mereka yang melompat akan mendapat ganjaran yang lumayan.

Di Selangor, Hassan Ali telahpun dijanjikan jawatan Menteri Besar sekiranya dia dapat meyakinkan cukup ADUN untuk menyeberang. Tidak diketahui berapa juta pula yang telah dijanjikan. Setakat ini, dia mempunyai hanya dua dari Pas dan dua lagi dari PKR yang bersetuju menyertainya. Dan dia memerlukan beberapa ADUN lagi untuk menjayakan perancangannya.

Semua ini berkaitan dengan wang dan kuasa. Hasan Ali mahu menjadi Menteri Besar Selangor sejak tahun 1999 lagi. Masalahnya, pada tahun 1999, pembangkang tidak menang di Selangor. Dia masih mahu menjadi Menteri Besar dan kalau diperlukan menyeberang ke Barisan Nasional dengan penyokong yang cukup untuk menubuhkan kerajaan baru, dia akan melakukannya asalkan dia menjadi Menteri Besar.

Malah, Hee Yit Foong, ADUN Jelapang yang berada dalam DAP sejak 20 tahun lalu, melompat kerana wang. Setakat ini, dia telah menerima RM15 juta dari Vincent Tan. RM10 juta lagi akan dibayar apabila semuanya selesai. Dia memerlukan wang untuk membayar kembali hutang-hutang suaminya kerana judi.

Keadaan ini juga berlaku terhadap Lee Lam Thye yang dipaksa meninggalkan DAP supaya dia dapat melangsaikan hutang isterinya kerana judi. Barisan Nasional membantu membayar hutang isterinya, sebaik saja dia meninggalkan kem pembangkang dan mula menyokong kerajaan.

Apabila kami memberitahu Pakatan Rakyat Perak akan tumbang, mereka memberitahu bahawa keadaan terkawal. Sekarang kami memberitahu mereka bahawa Kedah dan Selangor juga berada dalam keadaan kritikal dan mereka perlu melakukan sesuatu. Jangan beritahu kami, bahawa semuanya dalam keadaan terkawal…kemudian dalam beberapa minggu kemudian, dua negeri ini jatuh seperti Perak.

Barisan Nasional telah memperuntukkan RM 200 juta untuk menawan kembali Kedah dan Selangor. Dan mereka akan berbuat apa saja..hatta melanggar undang-undang atau perlembagaan. “Kejayaan” mereka menawan kembali Perak dengan bantuan polis, mahkamah dan segala jentera kerajaan, menyebabkan mereka semakin ghairah untuk menawan Kedah dan Selangor.

Sekarang, Radhi sudah menjadi calon ADUN Bebas, Lim Soo Nee juga sudah hilang. Kalau Lim Soo Nee juga menjadi ADUN Bebas, BN hanya memerlukan tiga lagi untuk menumbangkan kerajaan PR Kedah. Adakah ini mustahil? Tidak.

Tiga ADUN tersebut sudahpun dikenalpasti. Kepimpinan Negeri pun dah tahu. Tetapi, kadang-kadang pemimpin tak mahu percaya. Tambahan pula kalau dikatakan ADUN Pas yang akan melompat, sudah pasti ramai orang Pas akan melompat mengatakan mereka sudah dididik sepenuhnya. Tak mungkin ADUN Pas akan melompat.

Mampuih pi la.

- Mat Saman Kati

Tuesday, 25 August 2009

MARI BERMITOS!

Artikel Oleh: amanlegend


TUJUH MITOS TUJUH PENIPUAN

Mitos ialah naratif yang dibuat bertujuan untuk memesongkan hakikat.

Contoh mitos : Raja di katakan jelmaan tuhan. Ini adalah mitos bertujuan untuk membodohkan kaum tani agar mereka memberikan tanaman mereka pada satu kumpulan manusia yang malas bekerja. Mitos ini berpanjangan dan ditokok tambah lepas satu – satu lagi ditambah. Hakikatnya mitos raja dari muntah lembu atau raja jelmaan tuhan bertujuan untuk menipu. Walhal antara raja dengan sesiapa sahaja tidak ada bezanya. Yang melahirkan perbezaan hanyalah mitos.

Contoh mitos : Pokok itu berhantu. Pokok itu wujud dan dapat dilihat dan dibuktikan. Tetapi hantu itu tidak wujud. Mitos hantu diwujudkan untuk menakut-nakut. Apabila kita takut maka kita akan mencari perlindungan. Peranan untuk melindungi kita dari hantu ialah bomoh dan dukun. Akhirnya kita tunduk pada kuasa bomoh dan dukun.

Mitos diwujudkan untuk tujuan baik dan tujuan jahat. Jangan pergi di dalam gua ini ada hantu - adalah nasehat yang bersalurkan penakutan. Nasehat ini baiak kerana cuba menjaga keselamatan. Ianya juga tidak baiak kerana asasnya satu pembohongan.

Hari ini mitos masih cuba di wujudkan – tetapi agak susah. Dengan kemajuan ilmu tidak ramai yang akan mempercayai mitos-mitos baru yang hendak direka. Mitos seperti angkasawan Neil Armstrong turun ke bulan terdengar suara azan. Atau mitos Bruce Lee mati kerana bersilat dengan Dicky Zulkarnain – semua ini cuba disebarkan untuk menjadi bahan lawak jenaka.

Tujuan asal mitos ialah untuk membodohkan dalam masa yang sama menakut-nakutkan orang ramai. Kalau Raja Jepun berasal Tuhan maka diharapkan rakyat Jepun akan tunduk – walhal kalau Raja Jepun ini makan petai – kencing dia tetap haring. Kalau Prince Charles tercirit baunya tetap busuk.

Lawan mitos ialah fakta. Fakta dapat dibuktikan melalui pengkajian. Ilmu pengetahuan manusia datang dari fakta dan pemikiran manusia. Semua ilmu dalam dunia ini berpunca dari tiga sumber. Pertama : Pengumpulan pengalamnan. Kedua: Kaji selidik. Ketiga : Ujian dalam bilik makmal.

Mitos ini akan pecah jika kita berfikir secara rasional. Kajian ilmiah akan dapat membuktikan sama ada ianya mitos atau fakta. Jika sesutu masih dalam kajian dan belum dapat dibuktikan betul atau slah maka ianya masih di tahap teori. Satu ketika dahulu Letupan Besar/ Bing Bang hanya satu teori – hari ini telah diterima sebagai fakta. Teori menjadi fakta apabila kajian dapat dibuktikan teori ini.

Ilmu pengetahuan adalah pengumpulan pengalaman manusia dari satu zaman ke satu zaman. Buruk atau baik pengalaman ini akan menjadi panduan. Panduan ini adalah ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan yang turun dari mulut ke mulut. Ada yang dibukukan.

Dalam negara kita ada beberapa mitos yang disebarkan. Pada ketika mitos ini disebarkan ramai warga negara kita belum bersekolah. Maka mitos ini di terima bulat-bulat. Penyebaran mitos ini memang bertujuan untuk membodohkan kita semua. Tetapi dengan adanya internet kita dapat memecahkan mitos-mitos ini melaui pengkajian berdasarkan fakta-fakta..

MITOS PERTAMA:

Hari Malaysia bukan pada 31 Ogos tetapi 16 September. BOHONG. Sabah , Serawak, Singapura dan Pesekutuan Tanah Melayu menjadi Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Singapura meninggalkan Malaysia pada 9 Ogos 1965. Tidak percaya sila tanya orang Sabah dan Serawak.

MITOS KE DUA :

Merdeka dimulakan oleh United Malays National Organisation. BOHONG. Parti yang awal memperjuangan dan melaugkan slogan MERDEKA ialah Kesatuan Melayu Muda di tubuh pada 1938. United Malays National Organisation belum wujud lagi. Apabila wujud slogan United Malays National Organisation ialah HIDUP MELAYU dan bukan MERDEKA !

MITOS KE TIGA :

Kemerdekaan didapati tanpa tumpah darah. BOHONG. Parti Komunis Malaya, Angkatan Pemuda Insap, Anakatan Wanita Sedar, Hisbul Musliman, Peta, Malayan Democtaric Union, KMM dan ribuan warga telah bangun mengangkat senjata – pada mulanya melawan Jepun – kemudian melawan British. Tanpa angkat senjata British tidak akan undur.

MITOS KE EMPAT :

Lagu Negara-Ku dikatakan lagu kebangsaan kita. BOHONG. Lagi ini bukan ciptaan warga Tanah Melayu. Peciptanya orang Peranchis bernama Pierre Jean de Beranger (1780-1857) Nama asal ialah Memula Moon. Bertukar menjadi Terang Bulan. Di zaman Konfrontasi - Radio Repuklik Indonesia memainkan lagu ini untuk mengejek Tunku yang dianggap budak suruhan British. Dari Terang Bulan menjadi Negara-ku.

MITOS KE LIMA :

Bendera Jalur Gemilang – namanya baru 5 tahun. Ini adalah tiruan bulat bulat dari bendera Amerika Syarikat yang bernama Star Spangled –Banner, Stars and Stripes dan Old Glory. Nama jalur gemilang pun di ciplak dari nama bendera Amerika. Buktinya : lihat Jalur Gemilang tidak ada motif Nusantara/Melayu – warna merah dan puteh adalah motif Nusantara - merah darah rakyat - puteh hati rakyat.Motif Nusantara ini wujud dalam bendera Singapura dan Indonesia.

MITOS KE ENAM :

Wujud perpaduan Melayu. BOHONG. Tidak ada perpaduan Melayu. Tidak pernah terjadi perpadun Melayu semenjak konsep Melayu itu wujud. Tidak mungkin adanya perpaduan Melayu seperti mustahilnya lahir perpaduan China, perpaduan Arab, perpaduan Itali , perpaduan India.

Mito perpaduan Melayu bergerak dengan menakut-nakutkan orang Melayu dari di’telan’ oleh China dan India. Apabila Melayu jadi takut maka akan datang pembantu. Seperti mitos pokok ada hantu. Orang kampong takut pada hantu lalu memanggil bomoh untuk menghalau hantu. Ini cara klasik mitos bergerak. Takut-takut orang ramai. Apabila orang ramai takut maka mereka akan mencari perlindungan. Maka muncul United Malays National Organisation menjadi perlindung walhal yang menimbulkan kerena gerombolan ini.

MITOS KE TUJUH:

Malaysia negara unik. BOHONG. Mitos ini disebarkan untuk membodohkan rakyat negara ini yang malas membaca dan hanya suka mendengar. Mitos ini bertujun untuk menunjukkan hanya gerombolan United Malays National Organisation sahaja yang dapat memerintah kerana Malaysia unik.

Hakikatnya Malaysia tidak unik – bukan Malaysia sahaja dalam dunia ini yang berbilang kaum , yang berbilang bahasa, pelbagai agama dan budaya. Tidak ada negara yang monolith dalam dunia ini – semua ada kepelbagian. Setiap negara dalam dunia ini ada kepelbagaian.

TEKNOLOJI PECAHKAN MITOS

Lihatlah betapa teknoloji dan ilmu pengetahuan telah memecahkan mitos-mitos ini. Betapa internet telah membolehkan kita bersama-sama mencari fakta dan menilai dokumen sejarah.

Kalau dulu kita tidak tahu asal usul lagu Negara-ku – hari ini gambar dan riwayat hidup pembuat lagi ini kita kenali. Kalau dulu ada yang menerima mitos tentang kemedekaan dicapai tanpa tumpah darah. Hari ini mitos ini telah terbarai pecah. Dokument-dokumen sejarah semuanya boleh kita baca melaui internet.

Kemajuan manusia akan terus memecahkan mitos mitos yang lapuk dan berkarat ini. Teknoloji akan membebaskan manusia dari di perangkap dan di belenggu oleh mitos-mitos. Tanpa mitos manusia akan jadi berani. Insan yang berani bebas adalah insan yang berfikir. Manusia yang berfikir tidak akan tunduk kepada sesipa kecuali fikrahnya yang rasional. (TT)

Nota:
Tulisan ini bebas untuk diambil untuk
tujuan memecahkan mitos.

Monday, 24 August 2009

Kapitalis - Sosialis - Islamis

Oleh:ibnu rusyd

Hari ini angka kematian dijangka terus subur dan meriah lagi bagi bilangan mereka yang berjangkit dengan H1N1 negara malaysia, hal ini tidaklah mengejutkan kita apabila pihak kerajaan masih lagi buntu dan kelu dalam sebarang tindakan kerana umum mengetahui bahawa bahana ini tidak akan sama sekali dibendung dan dihalang melainkan kehendak tuhan.

WHO meramalkan kadar 10%-20% jumlah rakyat di negara ini bakal menikmati penyakit ini dan sekitar 1% peratus darinya hampir pasti akan pergi meninggalkan kita sekiranya tiada tindakan yang drastik dan betul diambil oleh pihak yang bertanggungjawab dalam erti kata pemerintah atau kerajaan. Hal ini samalah juga dengan kita bakal kehilangan sekitar 5 000 - 46 000 rakyat negara ini dalam masa setahun.

Kerajaan dalam nada awal tanda kekalahannya berkata semalan bahawa penyakit ini akan terus meriah dan meriah untuk satu jangka masa 6 bulan -1 tahun lagi. Angka ini tidaklah mustahil sekiranya kita melihat langkah longlai pihak berwajib yang bertanggujawab untuk mengambil tindakan dan beberapa faktor lainnya yang memerlukan otak untuk berfikir secara waras, hal ini amatlah jelas kepada kita yang bahawasanya kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi melainkan duduk dirumah berkunci menunggu malaikat maut mengetuk pintu utama rumah kita jika seandainya penyakit ini menular ke rumah kita.

Pelbagai tindakan dan hal yang diumumkan yang bersifat gimik untuk memperlahankan kematian dan angka yang maha dashat ini dari terus meningkat sedangkan iamerebak melalui ruang udara. Para tauke dan pemodal kapitalis tentunya tersenyum gembira mengenangkan nasib yang berlaku kepada umat dunia ini kerana kantung poket mereka akan sarat dengan wang kembali, kita diberitakan dengan kehabisan topeng penutup muka di kedai-kedai milik kapitalis di seluruh negara dan dalam sedikir masa juga kita akan mendengar yang bahawasanya kerajaan malaysia akan membeli vaksin antiviral dan seangkatannya dari WHO.

Ini semua wang dan wang menjana ekonomi dan ekonomi mengawal kuasa, prinsipnya jelas tujuannya tuntas, maka kita seharusnya melihat kembali apa yang berlaku terhadap kita sekarang supaya tidak tersalah langkah dalam mencatur hidup. Bagi penulis konsepnya mudah, ia adalah bala dari Allah atas apa sebab sekalipun maka ianya datang dari Allah, sebab-sebab inilah yang menghalalkan perbuatan khianat manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam sumber lainnya diakui ini satu perniagaan, ia datang dari kapitalis dan pemodal besar yang merancang, itu satu teori dalam bahasa islamnya adalah asbab, tanpa asbab mustahil sesuatu terjadi namun bagi tuhan amatlah mudah untuk itu. Inilah sifat kapitalis, apa yang mendatangkan keuntungan adalah kiblat mereka, apa saja yang boleh dijual akan dijual asalkan mendatangkan keuntungan hinggakan kini maruah juga bisa diperdagangkan inilah jahatnya kapitalis.

Memang benar kita seharusnya tuntas melawan dan menolak kapitalis sama sekali untuk mengundang kesejahteraan namun kita juga tidak sama sekali memerlukan sosialis apa lagi nasionalis, sosialis mejaga kebajikan tapi tidak bertuhan, jika ada tuhan hanya sekadar pelengkap hiasan rumah, ini semua bahana rekaan manusia yang telah menyebabkan berjuta nyawa melayang dan hilang dalam sekelip mata, sebut sajalah sistem apa sekalipun, asal datangnya dari manusia pasti ianya merugi.

Kita hanya perlukan islamis sebagai penyelesaian segala permasalahan, islamis terkandung di dalamnya kapitalis dan islamis jauh lebih sosialis dari sosialis sendiri, dalam kata mudahnya islamis punyai sistem kapitalis namun ada sistem sosialis dalam islam yang kemudiannya mengawal selia kapitalis tadi, ia bukan ideologi tapi cara hidup yang sejahtera yang telah diusulkan oleh tuhan kepada kita. Hal ini jelas bagi kita kerana sejarah telah membuktikan kejayaannya, kita tak perlu dimomokkan dengan nasionalis, bela melayu dan apa kejadah ideologi yang hanya direka untuk mengisi telbolok sesetengah pihak dan kepentingan mereka, mereka inilah yang seharusnya dihumban ke laut mati secara beramai-ramai.

Mereka bodoh lagi membodohkan dan kemudian cuba memberitahu kepada orang lain akan kebodohan mereka, ini tidak perlu sama sekali, mereka seharusnya simpan baik-baik kebodohan mereka untuk tatapan sejarah.

Umar anak Khattab telah mambuktikan kepada kita yang sistem yang diamalkannya membawa kesejahteraan kepada kita, umar untuk pengetahuan umum adalah anak didik manusia agung bernama Muhammad s.a.w anak abdullah yang lahir di kota mekah, islam dinaikkan oleh tuhan diceruk kota yang ketinggalan dan jauh dari ketamadunan dan diselaputi kejahiliyyahan untuk memberi bukti jelas kepada kita bahawa ia dibina dari bawah dan islam adalah adalah mendasar.

Islamis datang bukan untuk menjajah malahan untuk membebas, islamis datang membebaskan manusia dari kegelapan kejahilan kepada cahaya kebenaran. islamis jauh membatasi prinsip berbilang kaum malah berbilang agama, lihat bagaimana penduduk jajahan parsi di tanah arab yang rata-ratanya berbangsa nasrani (baca beragama kristian) yang akhirnya memihak kepada umar apabila islamis menakluk untuk membebas mereka malahan mereka turut serta bergabung kedalam tenteranya (Lihat buku UMAR AL-KHATTAB karangan MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL) .

Hal ini jelas serta terang kerna ia adalah fakta sejarah tak sama sekali sejarah tidak pernah menipu melainkan pemimpin negara. Masih tidak setuju dan mahu membela melayu? , saya nasihatkan sila pulangkan wang PTPTN dan segala biasiswa anda jika sekirannya anda seorang mahasiswa kerna usaha anda hanya menambah merugikan negara dan islam khususnya, dan juga pulangkan kembali apa segala sijil diploma, spm,pmr serta upsr anda supaya anda boleh dididik kembali menjadi manusia yang berotak dan berakal, jika tidak sila pergi ke tahfiz untuk menghafal al-quran, anda hanya akan menyesakkan lalulintas negara dan menambah beban negara saja jika masih berfikiran di bawah waras tersebut.

Islam mengajar kita erti kehidupan , islam mengajar kita segalanya, tiada apapun yang tidak terkandung dalam cara hidup ini (diulangi bukan ideologi) ,dalam ekonomi islam mengajar kita cara berhutang dengan melakukan catitan hitam putih, islam juga mengajar kita cara meminjam wang dengan diharamkan sebarang faedah keatasnya, islam jugalah yang mengajar kita melaburkan wang dengan diharamkan sebarang faedah tetap keatasnya yang seolah-olah sudah mengambil kerja tuhan, islam juga mengajar kita menjual komoditi dan kurang menggalakkan kita menjual matawang.

Pokoknya semuanya terkandung dalam agama ini , cuma bagaimana caranya untuk kita menggunakannya saja, bukan seperti islam cetakan sekarang. Kita bebas memalsukan agama ini, letaklah madani, hadhari, 1 malaysia, namun semua ini kesesatan yang jelas dalam beragama, tuhan tak perlu penasihat, tuhan tak perlu jururunding agama dan tuhan jauh tak perlukan mufti penasihat 20% untuk membina agamanya , DIA serba sempurna dan serba lengkap, tanpa adanya kita semua DIA tetap mulia dan tetang agung.

Pokoknya tuhan telah banyak bertolak ansur dengan kita dengan sifat rahmatnya kepada kita, jika tidak tentulah telah lama kita dibinasakannya, tuhan mendatangkan bala untuk membersihkan kita, tuhan menghantar malaikat mautnya untuk kita mudah beroleh syurga, diberkan wabak kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita (lihat hukum mati dalam wabak dalam islam) , tuhan tahu kita sedang sibuk untuk mengejar apa segala sistem rekaan dan ciptaan yang maha sesat maka ditegurnya kita.

Maka kita perlu kembali melihat dan mengambil seluruh hukum tuhan kerna ia adalah hukum karma, kita lantang menentang segala perbuatan yang melawan fitrah tuhan namun kita juga lupa yang kita telah melacurkan seluruh cara hidup kita dengan sistem selain islam. Islamis adalah cara dan penyelesaian terbaik buat kita, sedarlah san kembalilah untuk kesejahteraan sejagat dan bawalah ia dengan cara yang betul. -

sabahdaily

Sunday, 23 August 2009

Kenyataan Media Oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan (mengikhlaskan) ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." (Sebahagian dari Ayat 5 : Surah Al Bayyinah)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Tuan/Puan bakal-bakal pengundi sekalian,

Alhamdulillah. Menjelang 1 Ramadhan 1430, genaplah 8 warkah rayuan pengundi yang telah saya tulis dan tandatangani. Entah apalah rahsia yang tersimpan dalam lipatan perbendaharaan ilmu Allah yang Maha Luas itu sehingga berlaku 8 pilihan raya kecil sejak Pilihan Raya Umum Ke-12, tiada siapa jua yang mampu menekanya.

Apa yang hanya boleh kita baca dari 7 pilihan raya kecil yang telah berlalu, parti yang bertanding dari Pakatan Rakyat (PR) telah menang sebanyak 6 kali berturut-turut. BN cuma menang 1 kali; itupun di Batang Ai,Serawak. Ini realiti dan ini kenyataan.

Pada kali ini Kerusi Permatang Pasir menjemput kita sekali lagi untuk turun ke gelanggang. Walaupun dengan penuh berat, kita terpaksa melepaskan Allahyarham Dato' Hamdan kita untuk kembali menemuiNya.

Bagi kita yang hidup, tuntutan sambungan jihad demi sebuah tanggungjawab wajib diteruskan. Sudah 3 penggal calon kita bersusah payah untuk mengangkat Islam dan sudah 15 tahun rakyat di Permatang Pasir memperbaharui kepercayaan agar PAS terus menerajui kerusi Dewan Undangan di Permatang Pasir ini.

Jika dibaca nilai istiqamah pengundi di sini di masa-masa lalu, ia jelas menunjukkan betapa tingginya iltizam, kenyakinan dan komitmen mereka. Walaupun mereka tentu boleh faham bahawa apalah sangat memberi kemenangan kepada PAS di kerusi ini dari segi memerintah negeri, namun pada saya, majoriti yang diraih Allahyarham pada 8 Mac 2008, melebihi 5,000 undi adalah teramat mahal.

Bagi pengundi Islam tanpa mengira bangsa, mereka tentu ingin merakamkan sokongan mereka kepada sebuah gerakan Islam yang membawa perjuangan Islam syamil yang sebenar. Mereka tidak sanggup memangkah parti Umno yang mengamalkan Islam dari klon sekular; agama suku dan politik suku. Mana boleh diasingkan iman dengan Islam dan Islam dengan politik? Islam jenis sekular yang diperjuangkan oleh Umno inilah yang saya namakan sebagai Islam palsu.

Sebagaimana adanya wang palsu, rambut palsu atau kad pengenalan palsu; begitu jugalah dengan Islam palsu. Benda palsu; nampak macam sebenar tetapi ia tetap tidak asli. Bagi yang ahli, dia akan tetap tahu membezakan antara bunga hidup dengan bunga plastik. Dengan keadaan tidak tulin itulah timbulnya keraguan. Soalnya bolehkah yang diragu-ragu (syak) itu dibawa untuk mendapatkan anugerah Syurga Allah di akhirat kelak?

Saya bercakap dari sudut aqidah dan kaedah. Jika buat begini ia boleh jadi begini. Jika tidak sempurna wudhu', amalan sembahyang tidak diterima. Jika tolak Islam dari Allah, maka dengan apa nak digantikan? Ini bukan soal saya mendahului Tuhan atau lebih tahu dari Tuhan. Ini soal kaedah. Saya percaya, para pengundi Islam di DUN Permatang Pasir boleh dengan mudah memahami persoalan ini.

Manakala bagi pengundi bukan Islam pula pada umumnya, saya seakan boleh menyelami keresahan yang sedang bergolak di hati saudara saudari sekelian. Di sana ada tuduhan rasuah berjumlah RM10 juta yang katanya melibatkan pemimpin MCA. Di sana juga ada kes kematian misteri seorang anak muda bernama Teoh Beng Hock sewaktu berada di dalam siasatan (custody) SPRM.

Di sana juga ada kes kematian Kugan sewaktu berada di dalam tahanan polis. Dengan insiden stadium runtuh dan gelanggang akuatik yang tidak selamat di Terengganu, keretakan yang berlaku di lebuh raya MRR2 serta LDP dan skandal di PKFZ Pelabuhan Klang yang bernilai berbilion ringgit, ramai pemimpin Umno yang kena gantung dan disabitkan kesalahan mengamalkan politik wang termasuklah Ketua Menteri Melaka yang masih ada sekarang, buruknya layanan ke atas rakyat yang berhimpun secara aman untuk mengangkat nota bantahan ISA kepada DYMM Yang Dipertuan Agung, cederanya Sdr. Wong dan Gobalakrishnan di tangan SPRM dan Polis - pengamal undang-undang, para pencinta demokrasi dan pejuang hak asasi tidak mempunyai lain-lain harapan pemulihan untuk negara kita.

Apa yang ada hanya satu sahaja iaitu mengekalkan kerusi yang sudah dikuasai oleh PR dan dapatkan sebanyak mungkin kerusi-kerusi tambahan dari Umno/BN jika berlaku lagi pilihan raya kecil. Ini adalah langkah persiapan untuk mengambil alih kerusi, kemudi di Putrajaya tidak lama lagi.

Hanya melalui cara ini sahaja Malaysia akan memperkukuhkan sistem dua parti yang boleh menyemak Institusi Kehakiman, pelaksanaan "rule of law" dan perjalanan demokrasi. Melalui laluan baru inilah, Malaysia akan menjalani proses tajdid, transformasi dan reformasinya yang sebenar. InsyaAllah, ini akan berlaku tidak lama lagi.

Melihatkan trend sokongan non-muslim kepada calon Parti Islam SeMalaysia dan PR, khususnya di Parlimen Permatang Pauh yang telah memenangkan Dato' Seri Anwar Ibrahim dan di Parlimen Bukit Gantang yang telah memenangkan Dato' Seri Nizar Jamaludin baru empat lima bulan yang lalu, saya cukup mempunyai keyakinan.

Mari kita sama-sama perbesarkan majoriti kita di DUN N11 ini agar menjadi kekal, tidak kurang dari 5,000 undi, sekurang-kurangnya untuk ujian pada 25 Ogos 2009. Tinggalkan Umno dengan syurga politik wangnya. Mari kita terus istiqamah untuk tetap berada di tengah-tengah gelora kesedaran rakyat demi menafikan Umno/BN yang sudah laih dan kehilangan stamina mulai sekarang.

Jangan tertipu lagi untuk percayakan slogan-slogan baru yang dikitar semula. Dulu Islam Hadhari. Kini One Malaysia pula. Esok entah apa pulalah. Umno ni nak jadi apa, entahlah. Nak kata udang pun tidak. Ikan pun bukan. Ingatlah pesan pepatah Melayu: Jika sudah kepalanya ular, mustahil ekornya belut.

Akhir kata, gunakanlah kesempatan membuang undi pada kali ini dengan penuh cermat. Walaupun kita berpuasa dan kemungkinan kita boleh jadi letih tetapi tidakkah Peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadhan itu pernah membawa kemenangan yang besar?
Tiada perbuatan yang lebih mulia pada hari mengundi di bulan Ramadhan pada kali ini melainkan memangkah parti yang boleh membela maaruf dan kebaikan; sekaligus menolak kemungkaran, rasuah, kezaliman dan ketidak adilan. Undilah Sdr. Saleh bin Man. Undilah PAS dan PR demi keadilan Islam.

"Ya Allah, saksikanlah. Hamba sesungguhnya sudah menyampaikan."

NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT
Mursyidul Am PAS
Merangkap Menteri Besar Kelantan
Tanggal : 1 Ramadhan 1430
22 Ogos 2009

Saturday, 22 August 2009

Kezaliman Ke atas Seorang Muslimah !!

Oleh Ustaz Nasrudin Tantawi

1. Dengan segala kerendahan diri dan berat hati , saya tegaskan kenyataan saya di sini demi membela insan lemah yang bergelar muslimah sekalipun terpaksa merempuh dinding kebal keegoan seorang insan yang bergelar lelaki .

2. Kezaliman adalah suatu jenayah dan kesalahan yang besar terutamanya apabila ia dilakukan oleh seorang yang mengaku muslim pula seorang pemimpin .

Justeru pemimpin akan menjadi ikutan ramai , maka peribadinya mesti mulia . Akhlaknya mesti tinggi . Moralnya terpelihara , sikapnya bertanggungjawab , tindakannya adil dan hatinya pula mesti bersih .

الناس على دين ملوكهم

Manusia berada di atas manhaj [ cara hidup ] para pemimpin mereka.

3. Isu yang saya dedahkan baru - baru ini adalah berkait kes penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan oleh calon BN di N.11 Permatang Pasir ke atas seorang muslimah yang dikahwininya sebagai isteri kedua beliau , bukanlah bermotifkan politik tetapi melibatkan nafsu buas orang politik yang tidak kenal dosa dan pahala .

4. Isu yang saya timbulkan ini bukanlah bersifat peribadi tetapi melibatkan peribadi seorang pemimpin yang cuba melindungi kejahatan dan kezalimannya disebalik aksi berhemah seorang ahli politik yang ingin memenangi kerusi dalam pilihanraya untuk memimpin rakyat dan masyarakat .

5. Isu ini adalah isu keluarga besar kami . Keluarga muslim pula keluarga yang terlibat dalam perjuangan Islam . Isteri kedua calon BN di N.11 Permatang Pasir [ Puan Rafizah ] adalah adik angkat kepada Tok Guru saya [ Tuan Guru Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man ] . Sementara ayah dan ibunya pula anak angkat kepada ayah Tok Guru saya . Hubungan mereka sangat erat dan rapat seperti sebuah keluarga bertalian darah . Sementara saya adalah anak murid setia kepada Tok Guru malah saya seperti adik kandungnya sendiri. Kami berkeluarga dan hubungan kami melewati hubungan pertalian darah .

6. Sebenarnya sejak lebih setahun yang lalu , Puan Rafizah telah mengadu hal nasib malang yang menimpa dirinya kepada Tuan Guru tetapi teguh beliau merahsiakan suaminya . Sehingga Tuan Guru Dato' Tuan Ibrahim pun tidak mengetahui siapakah suaminya dan Tuan Guru tidak pula mahu mencampuri urusan keluarganya . Sekadar memberi nasihat dan tunjuk ajar agar bersabar dan tenang menghadapi ujian berat yang menimpa dirinya .

7. Sehinggalah beberapa hari yang lalu , Puan Rafizah memberitahu : " ustaz , Rohaizat [ calon BN ] itulah suami saya ! " pastinya Tuan Guru Dato' Tuan Ibrahim terkejut besar dengan pengakuan itu . Saya segera bertemu kedua - dua ibubapa Puan Rafizah bagi mendapat gambaran yang lebih jelas . Ya ! hanya linangan air mata dari sang ibu yang sangat memahami betapa derita yang ditanggung oleh anaknya sejak bertahun yang lalu .

8. Malah setiap kali mendengar rintihan dan keluhan derita dari Puan Rafizah , lebih banyak esak tangis berbanding kata - kata yang cukup menggambarkan derita dan sengsara hati seorang perempuan muslimah yang digantung tidak bertali malah diperlaku tidak ubah seperti perempuan simpanan [ maaf ] meskipun ia adalah seorang isteri yang dikahwini secara sah .

9. Tiada siapa yang dapat memahami jiwa Puan Rafizah selama ini termasuk suaminya yang tidak bertanggungjawab . Batinnya menjerit menyatakan kesengsaraan hidupnya yang pernah dibiarkan tanpa sebarang berita dan khabar , jauh sekali dititip nafkah zahir dan batin selama 7 bulan berturut - turut . [ Menurut pengakuan ibunya , dengan genangan air mata seorang ibu yang lemah tidak berdaya untuk berdepan pula dengan seorang politikus yang gagah meredah medan politiknya ]

10. Dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini , ibunya berkata : anaknya hanya dikunjungi suaminya sebanyak 2 kali dan itupun hanya sekadar beberapa jam , kemudian terus bergegas pergi meninggalkan isteri dalam kesepian mengharapkan kasih seorang suami .

11. Bukanlah salah beristeri dua . Islam tidak melarang muslim beristeri dua . Apa yang saya dedahkan disini bukan isu Rohaizat beristeri dua . Beristeri dua bukan isunya di sini . Tetapi isu besar yang saya bawa ini ialah isu kezaliman dan penginayaan ke atas seorang wanita muslimah yang lemah tidak berdaya oleh seorang lelaki [ bergelar suami ] yang sepatutnya memberikan keadilan , kasih sayang dan haknya sebagai seorang isteri yang sah . Inilah perlakuan yang ditegah dan diharamkan oleh Allah swt.

12. Saya tidak berhasrat mahu meruntuhkan rumahtangganya malah berusaha mahu menyelamatkannya . Apa yang dikehendaki oleh Puan Rafizah ialah supaya suaminya mengakui beliau sebagai isteri yang sah dan kembali berlaku adil serta memberikan haknya sebagai seorang isteri bukan lagi digantung tidak bertali . Datang dan pergi seperti mengunjungi rumah di lorong maksiat . Jangan perlakukan Puan Rafizah sedemikian rupa . Saya membawa suara derita Puan Rafizah .

13. Malangnya sebelum ini , Rohaizat berkali - kali menafikan Puan Rafizah sebagai isterinya . Puan Rafizah berkata : kalau Rohaizat tidak akui dirinya sebagai isteri yang sah , maka selama ini dirinya sebagai apa ? akhirnya deraian air mata yang cukup memilukan hati kami membatasi kata - katanya .

14. Menurut pengakuan Puan Rafizah , betapa beliau telah menanggung derita ini sejak lebih 3 tahun yang lalu . Beliau dipandang serong oleh masyarakat sekitar dan teman - teman rapat yang mengetahui kedudukannya. Selain dari cengkaman perasaan yang terpaksa ditanggung , Puan Rafizah turut berdepan dengan fitnah ke atas dirinya yang dipandang serong oleh masyarakat gara - gara Rohaizat enggan mengakui dirinya sebagai isteri yang sah meskipun Rohaizat mengahwininya dan tidak pula mendokumenkan perkahwinan mereka .

15. Wahai insan yang Islam agamanya ! Wahai Insan yang memiliki Iman ! Wahai insan yang bergelar wanita ! Bukankah seorang perempuan itu dikahwini untuk memupuk kasih sayang , berada di sisi suami [ jika berpoligami - berlaku adil dalam giliran ] , dibelai , dipimpin dan dibimbing dengan penuh sakinah , mawaddah dan rahmah .

16. Wanita juga apabila berumahtangga , ingin sekali menimang cahayamata tetapi malang segala - galanya tidak dimiliki oleh Puan Rafizah . Beliau benar - benar hanya isteri simpanan . Hatinya derita melihat kebahagiaan orang lain disamping suami masing - masing jua bersama anak - anak menceriakan rumahtangga.

17. Dulunya , Puan Rafizah yang pernah bertugas sebagai ketua kerani di pejabat Rohaizat selama 8 tahun mendirikan rumahtangga bersama Rohaizat dengan harapan kebahagiaan dan keharmonian serta kesempurnaan hidup akan dapat dikecapi sebagaimana insan yang lain . Malang panas tidak sampai ke petang . Beliau dianiaya oleh suaminya sendiri yang tidak mahu pula mengakui beliau sebagai isteri yang sah kepada umum sehingga memaksa beliau menjalani kehidupan dengan murung , resah , rasa bersalah , kecewa dan derita .

18. Ke mana pergi pejuang wanita ? kemana perginya pejuang hak asasi ? saya yakin , bukan seorang Rafizah di luar sana . Mungkin ribuan lagi mangsa seperti Puan Rafizah . Mana perginya Sharizat Jalil yang kononnya beliau adalah serikandi membela hak wanita dari menjadi mangsa penderaan lelaki ? Apakah kerana ia isteri calon BN di N. 11 Permatang Pasir maka semuanya membutakan mata ? membiarkan Puan Rafizah menderita ?

19. Mana insan bergelar muslimah ? kalian nak biarkan Puan Rafizah terus derita ? Ya ! sementara kalian tidak merasai deritanya . Mana insan yang mewarisi ketaqwaan Fatimah ? tergamak kalian biarkan Puan Rafizah terus terbelenggu hidupnya semata - mata kerana nafsu dan kepentingan politik kalian ? mana semuanya ? Takut nak bercakap perkara ini ? bimbang mengganggu keputusan pilihanraya ?

20. Saya teringat kisah seorang wanita muslimah yang diinaya lalu berteriak memanggil nama sultan Mu'tasim yang memerintah pada waktu itu . Waa Mu'tasimaaah ! [ wahai Sultan Mu'tasim ... bantulah aku ] . Lalu rintihan derita itu disampaikan kepada sultan Mu'tasim lalu Mu'tasim bangun dari singgahsana lalu berkata : Labbaiki Yaa Ummaaaah ! [ Aku sahut seruanmu wahai Ibu ! ] lalu beliau mengerahkan bala tenteranya untuk membela wanita muslimah yang dianiaya .

21. Apakah hari ini telah tiada Mu'tasim ? maka Puan Rafizah di zalimi dan didera perasaannya . Malang ! sabar sajalah Puan Rafizah . Nasiblah dirimu hidup dizaman ramai manusia pengecut ! Tidak berani berkata benar !

22. Demi Allah ! jangan biarkan penginayaan ini berterusan . langkah pertama saya nasihatkan supaya Rohaizat sebagai orang tahu agama dan tahu hukum hakam agar tidak menzalimi isteri sendiri . Kembalilah kepangkuan isterimu dengan damai dan penuh kasih sayang . Berlaku adillah terhadap kedua - dua isteri kamu . Berikan hak mereka dan berikan kasih sayang kepada mereka . Biarpun mereka bergelar wanita , mereka juga berhak mendapat kasih sayang dan pembelaan khasnya dari orang yang bergelar suami .

23. Saya dedahkan perkara ini dengan izin isterinya yang telah puas menjerit tanpa didengar oleh siapa agar suaminya mengakui dirinya sebagai isteri yang sah dan berikan haknya untuk hidup sebagai isteri sebagaimana isteri - isteri yang lain . Telah banyak usaha dilakukan oleh Puan Rafizah agar dirinya diisytiharkan sebagai seorang isteri yang sah agar ia boleh hidup bahagia dan damai seperti orang lain tetapi gagal .

24. Ertinya masih terbuka luas untuk Rohaizat selamatkan rumahtangganya tetapi dengan syarat Rohaizat runtuhkan tembok keegoannya sebagai lelaki lalu segara kembali kepangkuan isteri dengan penuh insaf . Sempena bulan Ramadhan al Mubarak , Saya doakan rumahtangga kalian bahagian dan harmoni . Saya gembira jika rumahtangga Rohaizat dapat diselamatkan . Buat Puan Rafizah , sekadar itulah usaha dan pendedahn yang tergamak saya lakukan walau hanya menyebut 10% dari kisah penderitaan yang ditanggung olehmu . Maaf saya tidak tergamak hendak menyebut lebih dari itu . Selebihnya Puan Rafizah sendiri mesti ada kekuatan menghadapi situasi ini .

25. Jika Rohaizat masih enggan mengakui Puan Rafizah sebagai isteri yang sah dan masih meninggalkannya kesepian tanpa belaian kasih sayang dan giliran hak secara adil , maka demi Allah ! saya bersumpah dengan nama Allah yang maha suci bahawa Rohaizat tidak layak menjadi pemimpin . Tidak layak memegang amanah rakyat .

Saya cabar Wanita UMNO bangkit
membela wanita teraniaya ini !
Ayuh bangkit Sharizat !

Kezaliman seorang suami ke atas isterinya samalah dosa kezaliman kerajaan mengISAkan [ tahan tanpa bicara ] seorang insan tanpa bukti yang kita tentang ramai - ramai hari tu . Zalim tetap zalim dan ianya mesti ditentang . Apakah kezaliman ke atas wanita perlu disembunyikan dari pengetahuan umum agar dia terus derita sedang dia meronta minta dikasihani ?

Kenyataan nik aziz yang diputarbelitkan.

Artikel Oleh: dewa

"Letih rasanya jadi orang politik ni. Kenyataan asyik diputarbelit. Keghairahan melampau untuk memfitnah ulamak ini semakin menjadi-jadi. Kenyataan beliau diputarbelitkan satu persatu.

Mari kita lihat satu persatu kenyataan Tok Guru yang diputarbelitkan oleh akhbar barua pengampu:

1. Tok Guru kata: Kalau orang jahat fikir mereka samseng sangat, di akhirat kelak, mereka akan tahu Allah lebih samseng (kuat).

Akhbar kata: Tok Guru kata Allah Samseng! (kalau tok guru kata orang zalim yang ganas perlu ingat bahawa di akhirat kelak, azab Allah lebih ganas, nescaya akhbar barua pengampu ini akan kata Tok Guru kata Allah pengganas)

2. Tok Guru kata: Kita sedia berunding dan bekerjasama dengan kerajaan pusat. Hubungan kerajaan negeri dan kerajaan pusat boleh diperbaiki.

Akhbar kata: Oh. Tok Guru setuju kerajaan perpaduan

3. Tok Guru kata: Nasihat saya tak mesti didengar

Akhbar tulis tajuk besar-besar : 'NASIHAT SAYA MESTI DIDENGAR'

4. Tok Guru kata: Islam stail **** tak membawa ke syurga kerana menentang perundangan Islam.

Akhbar kata: Tok Guru dah menghina. Mempolitikkan agama.

5. Tok Guru kata: Saya tak pelik DAP hina Islam kerana mereka kafir tapi saya pelik orang Islam hina Islam. Kita akan tarbiyah dan nasihat DAP.

Akhbar kata: Tok Guru benarkan DAP hina Islam.

Umno Bunuh Umno

Artikel Oleh: uhud

Assalamualaikum Selamat Menyambut Ramadhan Al Mubarak

Terlalu mudah untuk menumbangkan Umno, kini Umno berbunuhan sesama Sendiri tanpa perlu sebarang strategii, lebih menarik Presiden Umno yang juga Perdana Menteri hanya selamba senang hati tidak peduli pada nasib anak buah ahli Umno yang terpaksa “berjuang menegakan Kesalahan”,


PM dan isteri selamat pulang daripada bercuti

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0821&pub=Utusan_Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_05.htm

Presiden Umno yang juga Perdana menteri bukan saja boleh bercuti “makan angin” ketika Rakyat Malaysia berhadapan dengan Ancaman Wabak Selsema Babi H1N1 malah Penyokong Umno juga di biarkan Presiden Umno/Perdana Menteri bersusah payah di Pilihanraya Kecil Permatang Pasir Menipu dan Membohong bagi Pihaknya dan Umno

Pilihanraya Kecil Permatang Pasir yang berlangsung menyaksikan Umno Hilang Punca apabila secara sendiri Umno menggunakan Taktik Membunuh Diri apabila Mengambil Calon yang Pecah Amanah manakala Perdana Menteri 1Malaysia pula mengambil jalan mudah dengan Bercuti ke luar Negara ketika Petugas Pilihanraya Umno PRK P.Pasir bertungkus lumus putar belit untuk meraih undi Calon Pecah Amanah Penipu Umno

Terlalu Gila Kuasa dengan Niat Merompak Harta Negara dan Rakyat menyebabkan Umno mengambil langkah Membunuh Kaum Umno sendiri, Ini di buktikan Umno ketandusan Calon untuk bertanding di dalam Pilihanraya sehinggakan di Penanti Umno tak Bertanding manakala di Permatang Pasir Umno mengambil Calon Pecah Amanah wang Pekebun Kecil Getah MELAYU !!!

Lebih menyeronokkan apabila PM 1Malaysia yang juga Presiden Umno masih mampu Berseronok di luar Negara, Tidak Peduli dengan Nasib Rakyat baik Petugas Pilihanraya Umno yang bertungkus lumus dan lebih penting Nasib Rakyat Malaysia yang semakin banyak MATI akibat Wabak H1N1 sedangkan PM 1Malaysia tidak berbuat apa-apa untuk mengekang Gejala wabak H1N1 yang berbahaya ini

Mungkin Petugas Pilihanraya Umno mendapat Imbuhan wang ringgit tetapi tidaklah banyak jika di bandingkan dengan Kroni-kroni PM yang mengaut Jutaan Ringgit tanpa perlu bersusah payah “Berjuang” atau “kerja” untuk Umno

Contohnya Kroni seperti Razak Baginda mendapat RM 530 juta Komisyen Kapal Selam yang tak boleh di gunakan untuk Kegunaan Awam manakala Helikopter Nuri masih tak berganti, sedangkan Helikopter boleh di gunakan semua dari Tentera hingga Orang Awam terutama dalam misi Menyelamat Mangsa banjir dan jika Kapalselam kemalangan sekalipun Anakkapal Kapal Selam juga boleh di selamatkan menggunakan Helikopter

Bencana banjir besar yang melanda Negeri Johor tidaklama dahulu menyaksikan bagaimana Rakyat yang terperangkap didalam banjir amat memerlukan bantuan dari Pasukan Helikopter, malangnya Helikopter Tentera Nuri terlalu Uzur untuk di gunakan hinggakan TPM Tan Sri Muhyidin Yassin juga baru-baru nyaris Nahas ketika di Sabah

Kecuaian dan Kelembapan Pemimpin Umno Bn seperti ini hanya akan menyebabkan Rakyat Menderita Kesusahan menanggung beban kehidupan sedangkan Pemimpin Negara dan Kroni begitu Rakus Mengaut keuntungan dengan Menyusahkan Rakyat termasuklah Ahli Umno sendiri,

Ketika Kroni Presiden Umno/Perdana Menteri senang hati dengan imbuhan Jutaan Ringgit daripada Komisyen projek mega dan Kecuaian Kroni di Maybank yang menyebabkan Kerugian ratusan juta Ringgit dalam urusniaga membeli Bank Indonesia, Malangnya yang Menanggung Akibat kebodohan atau kecuaian Pemimpin dan Kroni mereka ialah Kakitangan Maybank dan Pelanggan

Begitu juga dengan Projek Mega PLKN yang menggunakan wang peruntukan untuk Angkatan Tentera yang kaut untung ialah Kroni Presiden Umno bukannya Anggota Tentera malah Anggota Tentera menanggung akibat pula di atas kejahatan Kroni Umno merompak hasil Penat Lelah Anggota Tentera!!!

Paling malang ialah Ahli dan Penyokong Umno yang terpaksa “menegakkan benang basah” mempertahankan kejahatan Pemimpin Umno sedangkan mereka hanya mendapat Hampas Tebu sahaja kerana manis Air Tebu telah di telan oleh Kroni Pemimpin Umno tanpa perlu bersusah payah Perjuangkan Umno

Cukuplah selama ini Umno Menipu Rakyat Malaysia terutama Umat Islam dan Kaum Melayu, Rakyat semakin sedar Keburukkan yang dilakukan Pemimpin Umno, Kekayaan hanya di kaut oleh Kroni Pemimpin Umno Penyokong dan Ahli Umno hanya mampu gigit jari sahaja,

Mungkin waktu ini ketika Rakyat Menderita Perdana Menteri Malaysia/presiden Umno masih mampu keluar Bercuti, Di masa hadapan mungkin Perdana Menteri Malaysia akan Berpejabat di Luar Negeri Mentadbir Negara dan Rakyat terutama Rakyat Parlimennya Melalui Internet !!!! Sama seperti MP Rompin JJ yang menjadi Duta Amerika !!!

Jika Ahli Parlimen pun “mentadbir” melalui internet maka septutnya Mengundi Pilihanraya pun diadakan melalui internet sahaja

1Malaysia …

Rakyat makin Berkurangan

Pencapaian (H1N1) Menakutkan

Tak tahu pulak PM cuti ke luar Negeri …. Dengar cerita Rakyat di “nasihatkan” tidak berkunjung ke tempat yang di jangkiti wabak H1N1 ….”Kepimpinan Melalui Teladan” atau “Cakap Tak Serupa Bikin” ???

p/s : Pencacai Umno/Bn perlu contohi Razak Baginda ….. Kaut Komisyen Ratus Juta dengan umpan Altantunya saja…… baru berbaloi nak sokong 1Malaysia … bak kata Lu sendiri pikirlah!!!

MANUSIA TERPANTAS DUNIA-USAIN BOLT 19.19saat 200m!
Andy Lyons/Getty Images

Dah ku duga,manusia terpantas dunia usain bolt sekali lagi berjaya memecahkan rekod dunia kali ini dalam acara 200m dengan kepantasan 19.19 saat di Berlin.Rekod lama yang juga miliknya yang dilakukan di sukan olimpik beijing ialah 19.30saat.Biasanya sesuatu rekod dicipta dengan perbezaan yang kecil 0.1saat sahaja atau lebih sikit,tapi usain bolt telah membuktikan dengan ketinggian 6kaki5inci dia mencipta masa yang mengejutkan sukan olahraga!!usain bolt juga dalam lariannya bagi kedua dua acara 100m dan 200m meninggalkan pesaingnya cukup jauh dan selesa.usain bolt yang menyambut harijadinya yang ke 23 juga mungkin membantu kuartet 4x100meter Jamaica memenangi pingat emas juga dengan rekod baru mengulangi pencapaiannya dibeijing dengan 3 emas!

Sheikh Nakhaie dan Uthman El-Muhammady: Kita perlu ISA !!

Artikel Oleh: dewa

Dua tokoh agama jemputan Berita Harian menjelaskan bahawa proses tahanan tanpa bicara seperti ISA adalah selaras dengan ajaran Islam dan perlu khususnya di Malaysia kerana kalau tiada ISA, 'bagaimana polis hendak menangkap penjenayah di waktu malam kerana esoknya baru mahkamah buka'. Keratan akhbar dan ulasan mengkritik hujah dangkal ini disertakan:


Tokoh agama anggap ISA masih perlu

Berita Harian , 18 Ogos 2009

KUALA LUMPUR: Berita Harian mengadakan Wacana Ilmu dengan menampilkan dua tokoh agama terkemuka bagi membincangkan konsep Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam kehidupan masyarakat di negara ini, termasuk aspek politik.

Program yang julung kalinya diadakan itu menampilkan Felo Kehormat Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa (Istac), Dr Muhammad Uthman El-Muhammady dan Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim), Datuk Nakhaie Ahmad.

Muhammad Uthman berkata, Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) masih diperlukan di negara ini walaupun ada pihak mahu akta itu dimansuhkan.

"Selagi belum ada akta lain yang boleh menggantikan ISA, maka akta ini perlu dikekalkan. Bagaimanapun ISA perlu dilakukan semakan semula. Akta ini penting bagi mengawal negara.

"Kita tidak tahu bila ancaman terhadap negara akan berlaku, misalnya jika kita mendapat maklumat di tengah malam ada ancaman terhadap negara, bagaimana kita hendak tangkap individu disyaki, apakah perlu tunggu mahkamah pada keesokan harinya," katanya di sini semalam.

Hadir sama pada majlis itu, Pengarang Kumpulan Berita Harian Sdn Bhd (BHSB), Mior Kamarul Shahid dan Ketua Pengarang Berita, Ahmad Zaini Kamarulzaman.

Muhammad Uthman berkata, persaudaraan masyarakat Islam berbangsa Melayu kini semakin rosak akibat pengaruh politik, sehingga ada pihak yang tidak lagi menghormati institusi Raja di negara ini.

"Persaudaraan Islam Melayu sudah rosak. Ada orang pakai jubah tetapi sanggup meniarap di tengah jalan halang kereta Raja dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. "

-------------------------------------------------------------------

PAS diselar hebat kerana sebilangan ahlinya tidak setuju dengan beberapa tindakan raja yang kelihatan bercanggah dengan kehendak rakyat dan demokrasi. Lucunya, tindakan UMNO menghadkan dan menghilangkan imuniti raja-raja dan membawa sepanduk yang memanggil Sutan sebagai Binatang tidak pula diselar.

Kejahilan tokoh agama ini dalam sistem perundangan menyedihkan. Kalau ada bukti atau alasan untuk polis percaya bahawa suatu jenayah hendak dilakukan , polis sememangnya ada kuasa dibawah sistem sekarang untuk menangkap suspek tersebut. Menurut undang-undang, polis boleh menahan seseorang selama 24 jam sebelum membawanya ke majistret. Tak perlu ISA.

Keasyikan mengampu kerajaan akan menjejaskan saki baki rasa hormat kepada dua tokoh agama ini. Contohilah Hassan Ali yang tidak segan silu menegur mana-mana pihak yang mempertikai kesyumulan Islam, baik kawan atau lawan. Jangan jadi ulamak penyampu yang dipanggil 'golongan syaitan bisu' oleh Rasullullah. Bila BN buat kezaliman sana sini, membisu!!

Tapi dalam hal ini, PAS dan Pakatan juga tidak menunjukkan kematangan berpolitik yang tinggi. Sewajarnya PAS membuat suatu majlis atau muzakarah agama dengan menjemput tokoh-tokoh agama Islam dari seluruh dunia untuk membincangkan garis panduan yang dibenarkan islam dalam soal penahanan suspek. Barulah hujah PAS menjadi kuat. Buat kertas kerja secara teratur dan bentangkan.. sertakan sekali dalil Quran dan Sunnah serta pendapat ulamak...

Ucapan yang menjadi isu..

"Tiada sebab langsung orang Islam tolak Islam. Islam yang dibawa UMNO ini (adalah) Islam kacukan, Islam plastik, macam duit palsu, ubat palsu, makanan palsu, Islam palsu (iaitu) Islam palsu yang dibawa oleh UMNO. Islam (jenis) ini memang tidak boleh dibawa ke akhirat, tidak boleh dibawa ke Syurga hanya boleh dibawa sehingga ke pintu kubur. Bertengkar atas muka (bumi) tak habis-habis. Dengan Melayu sendiri (pun) dia bertengkar." -nik aziz.

Friday, 21 August 2009

satu kedatangan...DAJJAL!!
untuk gambar lagi jelas sila layari link dibawah ni..

http://www.youtube.com/watch?v=vXFZOn5qL60

http://www.youtube.com/watch?v=ixhZfl1jFcs

http://www.youtube.com/watch?v=5cpFR-sv8Wc

Siri sambungan akan menyusul. Sebarkan...!

Thursday, 20 August 2009

Tokoh bolasepak malaysia : Allayarham Mokhtar Dahari


BIODATA :
TARIKH LAHIR: 13 November 1953, di Setapak
ISTERI: Tengku Zarina Tengku Ibrahim
BAPA: Dahari Abeng
EMAK: Maimon Sadikin
ANAK: Mohamad Redza, Nur Azera dan Nur Arina
KELAB: Kelab Sultan Sulaiman, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), Talasco, Kwong Yik Bank
MULA WAKILI SELANGOR: Piala Burnley 1971
PIALA MALAYSIA: Wakili Selangor 1972
MULA WAKILI NEGARA: Pestabola Merdeka 1972
TERAKHIR WAKILI NEGARA: Pra-Piala Dunia menentang Korea Selatan di Seoul 1985
KAPS: 167
GOL PIALA MALAYSIA: 177
GOL ANTARABANGSA: 125
JARINGAN TERBAIK: Gol penyamaan menentang England B pada 1978

PENCAPAIAN:
Membantu Selangor memenangi Piala Malaysia 10 kali. Menang pingat gangsa Sukan Asia 1974 di Teheran

ANUGERAH:
Olahragawan Kebangsaan 1976
FAKTA: KRONOLOGI MOKHTAR
1971: Mewakili Selangor dalam Pertandingan Piala Burnley (sekarang Piala Razak), di Kuching, Sarawak. Perlawanan pertama menentang Kedah dan menjaringkan gol pertamanya pada perlawanan itu.
1972: Kali pertama turun mewakili pasukan utama Selangor menentang Kelab Hitachi dari Jepun dan perlawanan akhir pertama Piala Malaysia ialah ketika Selangor menewaskan Perak 3-0 dengan Mokhtar menjaringkan satu gol. Mula mewakili Malaysia di Kejohanan Belia Asia, di Bangkok.
- Kali pertama terpilih mewakili pasukan utama Malaysia ke Kejohanan Piala Jakartaraya. Perlawanan pertama menentang Sri Lanka.
1973: Mewakili Malaysia ke pra Piala Dunia di Seoul. Kali pertama beraksi di Pestabola Merdeka menentang Kuwait pada perlawanan akhir. Malaysia menang 3-1 dan Mokhtar jaringkan dua gol.
1974: Mencipta gol terbanyak dalam satu perlawanan antarabangsa apabila menjaringkan lima gol ketika menentang Filipina di Sukan Asia Teheran.
1975: Mewakili negara menentang Arsenal. Malaysia menang 2-0. Mokhtar menjaringkan kedua-dua gol itu.
1976: Mendapat kaps Malaysia ke-100 ketika menentang Jepun di Pestabola Merdeka.
1977: Mendapat Anugerah Olahragawan Kebangsaan 1976.
1980: Kembali beraksi di Pestabola Merdeka dan membawa negara muncul naib juara selepas tewas kepada Maghribi di final. Membawa negara meraih pingat emas Sukan Sea pertama apabila menewaskan Thailand 2-0 pada perlawanan akhir. Mokhtar menjaringkan 1 gol.
1978: Menjaringkan gol penyamaan ketika menentang England `B'. Perlawanan berkesudahan seri 1-1.
1979: Kali pertama dipilih menjadi ketua pasukan Piala Malaysia Selangor (menentang Tentera) apabila Soh Chin Aun enggan meneruskan tugas itu. Mengakhiri zaman bujang selepas berkahwin dengan Tengku Zarina Tengku Ibrahim. Mempertahankan pingat emas Sukan Sea dengan mengalahkan Indonesia 1-0 menerusi jaringan gol tunggal. - Mengumumkan persaraan arena bola sepak antarabangsa.
1981: Menerima kad merah pertama dan terakhir dalam kariernya ketika menentang Singapura (Piala Malaysia). Pengadil `bersejarah' itu ialah Othman Omar. Mewakili negara ke pra Piala Dunia di Kuwait. Malaysia dikecam kerana gagal. Mokhtar mengumumkan persaraannya bagi kali kedua.
1982: Mengetuai Pilihan Selangor menentang Boca Juniors yang diketuai Diego Maradona.
1985: Kembali menyarung jersi negara ke pertandingan pra Piala Dunia di Seoul menentang Korea Selatan. Malaysia tewas 0-2 dan Mokhtar mengumumkan persaraannya bagi kali ketiga dan terakhir.
1986: Memimpin Selangor menjadi juara Piala Malaysia dan muncul sebagai `Pemain Terbaik Perlawanan Akhir'. Mengumumkan persaraan peringkat negeri dan menghadiahkan jersi `keramat' nombor 10 kepada Raja Muda Selangor.
1987: Menarik balik persaraannya untuk mewakili Selangor semusim lagi.
1988: Menyertai Kwong Yik Bank dan membawa kelab itu menjadi juara Liga Selangor. Khabar angin bertiup Mokhtar mengidap penyakit ganjil.
1989: Disahkan mengidap penyakit Mascular Dystrophy. - berlepas ke London untuk mendapat rawatan lanjut. Pulang ke tanah air tanpa sebarang perubahan.
1990: Keadaan Mokhtar semakin buruk.
1991: Meninggal dunia di Pusat Perubatan Subang pada Khamis, 11 Julai jam 8.25 pagi.

Wednesday, 19 August 2009

JADUAL KUMPULAN PIALA MALAYSIA!!

Dalam kehangatan EPL yang baru bermula diperkatakan,elok juga juga kita tgk2kan liga malaysia yg ntah hapa2..mana taknya,dah jadi mcm bahan kajian jer,berubah-ubah..tp prestasi bolasepak negara duk tahap tu jugak!! selepas ni ntah apa lagi yg diorang nak ubah..agaknya bila prestasi pahang menjunam liga malaysia pun akan berubah hahahahah..teringat zaman Azizol abu hanifahh dulu2..mana ada pemain sekarang yang boleh menandingi skill azizol ni..10 tahun kebelakangan ni pun tak pernah aku tgk...dah laa prestasi bolasepak tak berubah,pengulas sukan pun duk muka tu jeee..kahkahkahkah..elok kembalikan jee pengambilan awang import tapi dgn syarat pengambilan hendaklah di pantau FAM..mana2 pasukan yang tak mampu dari segi kewangan tidak dibenarkan ambil awang import..atau sekadar mampu cukup sekadar 1 atau 2 orang pemain import..kepada pasukan yg mampu hadkan saje 3 pemain import..elok liga negara2 lain ada pemain import,liga kita mengundur kebelakang pulak tanpa pemain import..pelik2..macam mana laaa liga nak meriah..??


Kumpulan Piala Malaysia 2009

Kumpulan A
Perlis
PLUS FC
Pahang
Melaka

Kumpulan B
Terengganu
Negri Sembilan
Johor
Sarawak

Kumpulan C
Johor FC
Perak
MyTeam
Kuala Lumpur

Kumpulan D
Selangor
Kuala Muda NAZA
PDRM
Sabah

Kumpulan E
Kedah
Kelantan
Pulau Pinang
ATM


Melihat jadual diatas,laluan mudah bagi Selangor.kumpulan maut pula ialah kumpulan B satu2nya kumpulan yg tiada wakil dari pasukan kelab atau mungkin juga kumpulan E...

manohuruhara..

Monday, 17 August 2009

USAIN BOLT PECAH REKOD DUNIA!!!


Laju giler mamat ni.Usain bolt kaki panjang sekali lagi berjaya memecahkan rekod 100meter miliknya sendiri di kejohanan dunia di berlin,dengan catatan 9.58saat mengatasi rekod lamanya 9.69saat yang dilakukan di sukan olimpik bejing! kemungkinan rekod untuk acara 200meter juga akan dipecahkan oleh usain bolt.

MANGSA TOLAK!!

Sunday, 16 August 2009

Jatuh Nik Aziz, jatuhlah icon Pakatan!

Oleh Zulkifli Sulong

Nampaknya, Umno menjadikan Mursyidul Am PAS, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai target serangan mereka akhir-akhir ini. Tokoh penyerang utama adalah tidak lain dari Timbalan Presiden Umno sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yasin.

Ramai yang bertanya, kenapa Nik Aziz? Kenapa bukan Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang?


Bagi saya, jelas sekali Umno sedar bahawa faktor penyatu utama Pakatan Rakyat sekarang adalah Nik Aziz di samping Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai operator utamanya. Bolehlah diumpamakan, Nik Aziz adalah Pengerusi manakala Anwar adalah Presiden Pakatan Rakyat.

Pakatan Rakyat adalah pesaing dan pemangsa kepada kedudukan Barisan Nasional (BN) kini. Servival politik BN terletak kepada sejauh mana kekuatan Pakatan Rakyat. Untuk membolehkan BN terus kekal, walau dengan apa cara pun, pakatan di kalangan PAS, PKR dan DAP ini perlu dirungkaikan.

Inilah usaha yang sedang dibuat BN sekarang. Pecahkan Pakatan dengan cara melaga-lagakan sesama mereka atau menjatuhkan mana-mana pihak yang menjadi faktor penyatu kepada mereka.

Saya yakin, sebagai pemimpin nombor dua parti yang akses kepada semua aparatus negara, Muhyidin sedar, kekuatan Pakatan adalah pada Nik Aziz. Jadi kalau mahu diruntuhkan Pakatan, Nik Aziz perlu dihancurkan dulu di samping Anwar.

Bertitik tolak dari sinilah, kedua-dua tokoh Pakatan ini menjadi sasaran Umno siang dan malam. Terbaru, Muhyidin menghalakan serangannya kepada Nik Aziz ekoran kenyataan Nik Aziz mengenai DAP.

Muhyidin sedar, selagi Nik Aziz mempertahankan tindakan DAP, selagi itulah Pakatan Rakyat akan mantop, kalau boleh saya pinjam ungkapan anak-anak muda sekarang.

Terlalu banyak contoh kenapa kesimpulan ini diambil. Apabila Setiausaha DAP Perak, Nga Koo Meng membaca beberapa surah ayat Al Quran, Umno marah. Kononnya ia menghina Islam. Mufti Perak, yang menjadi penyokong tegar Umno itu juga mengeluarkan kenyataan bantahan terhadap Nga.

Namun, apabila Nik Aziz bersuara sahaja dan menyokong Nga, semua senyap sepi tidak berani melawan hujjah Nik Aziz.

Sebelum itu, apabila isu kerajaan perpaduan datang, semua para penyokong Pakatan Rakyat bimbang kalau-kalau ia sama sahaja dengan isu muzakarah iaitu PAS mahu bekerjasama dengan Umno untuk kepentingan Melayu dan Islam. Para penyokong DAP paling resah selain orang Cina dan India yang menyokong Pakatan.

Menyedari hakikat ada mesej negatif yang dihantar dari isu ini, Nik Aziz cepat-cepat menolak agenda kerajaan perpaduan. Bagi beliau, idea mungkin baik tetapi tidak sesuai dengan masa ini.

Siapakah yang paling lega dengan kenyataan Nik Aziz ini? Tidak lain dan tidak bukan rakan-rakan kongsi PAS dalam Pakatan Rakyat yang bimbang PAS meninggalkan mereka untuk bersama Umno. Perginya PAS bermakna hancurlah Pakatan Rakyat sebagaimana hancurnya Barisan Alternatif sebelum ini.

Terkini, isu penjualan arak di Selangor. Isu asalnya adalah kebimbangan ramai orang Islam di negara ini dengan langkah penjualan arak 24 jam melalui kedai 7-Eleven. Mereka merasakan, menjual minuman keras di luar waktu biasa (8 pagi - 10 malam) boleh menjerumuskan remaja dan orang dewasa Islam ke kancah minuman keras. Ini kerana, selemah-lemah orang Melayu dengan agamanya, dia akan malu untuk membeli atau meminum arak di depan orang ramai. Jadi, waktu selepas 12 malam, ketika orang ramai tidur, digunakan untuk membeli dan meminumnya.

Apabila PAS Selangor melalui Pesuruhjayanya membangkitkan isu ini, ramai para pemimpin DAP berhujjah pandangan PAS Selangor itu terlalu berlebihan. “Nik Aziz pun tak buat macam itu di Kota Bharu,” kata mereka.

Maknanya, mereka boleh menerima pendekatan pengawalan penjualan arak yang dibuat Nik Aziz di Kota Baru yang dinamakan bandaraya Islam itu. Tetapi, mereka tidak boleh menerima sesetengah idea yang dikemukakan pemimpin PAS di Selangor yang bagi mereka terlebih dari apa yang dibuat Nik Aziz sendiri.

Sebelum isu arak ini, di dalam PAS sendiri berlaku juga pertembungan antara sekolah pemikirannya. Apabila sekumpulan pemimpin muda PAS mahu parti Islam itu mengambil pendekatan yang sederhana dan realistik dalam melaksanakan idea Islamnya, mereka telah digelar kumpulan Erdorgan.

Yang dilabelkan sebagai pemimpin kumpulan Erdorgan ini adalah Datuk Husam Musa. Walaupun kalah dalam perebutan jawatan Timbalan Presiden PAS, Husam tetap menjadi idola ramai anak muda. Bagi mereka, inilah pemimpin masa depan negara.

Dan Husam adalah dikira anak didik Nik Aziz. Sebagaimana Nik Aziz, Husam bertegas, jika PAS mahu ke hadapan dalam memimpin negara ini, PAS perlu menggantikan Umno bukannya bekerjasama dengan Umno. Jika bekerjasama dengan Umno bermakna, PAS akan sentiasa di tempat kedua kepada Umno.

Apa yang Husam buat dianggap satu pemikiran dengan Nik Aziz. Inilah yang sangat tidak disenangi Umno.

Apabila Umno seolah-olah sampai ke peringkat gila talak untuk berbaik-baik dengan PAS, Nik Aziz dan Husam menjadi rakan (sparring partner) dalam menolak agenda Umno itu.

Inilah kekuatan Nik Aziz. Dia sudah menjadi icon Pakatan Rakyat. Beliau menjadi faktor penyatu Pakatan Rakyat. Jadi untuk menjatuhkan Pakatan Rakyat, Nik Aziz perlu dijatuhkan terlebih dahulu. Bagi saya, inilah yang berlaku sekarang dan akan terus dilakukan Umno yang sudah kecewa selepas ‘pinangan’ mereka terus-terusan ditolak PAS hanya kerana Nik Aziz.